Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mrzí nás, že zmizelo tržiště u stanice metra Luka. Jak bude využit tento prostor? Vrátí se tam někdy tržiště?

Mrzí nás, že zmizelo tržiště u stanice metra Luka. Jak bude využit tento prostor? Vrátí se tam někdy tržiště?

Tržiště Luka ukončilo provoz k 31. prosinci loňského roku. Dosavadní nájemce pan Nosek, kterému skončila nájemní smlouva, již nemá o další provozování této aktivity zájem. Rád bych mu na tomto místě poděkoval za dlouholetou správu tržiště, které si místní obyvatelé oblíbili. V současné době prověřujeme možnosti dalšího využití tohoto prostoru, který je pro umístění tržnice přímo projektován.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o poměrně frekventované místo, které je vstupem do sídliště Luka, je naším prioritním zájmem, aby toto místo bylo udržované a nedělalo městské části ostudu. V případě, že společně s Magistrátem hlavního města Prahy rozhodneme o zřízení tržiště či farmářských trhů v tomto místě, budeme dbát o to, aby případné stánky měly jednotný ráz a zajímavý sortiment zboží. Provozovatel této plochy bude znám až na základě výsledku výběrového řízení, které bylo vyhlášeno ve druhé polovině února na úřední desce městské části.

 

 

Zastupitelstvo hl. města Prahy zrušilo změnou vyhlášky zákaz solení chodníků v Praze. Jak se k tomuto postaví Praha 13? Bude více myslet na jednoduché, levné a relativně účinné řešení v podobě soli na chodnících nebo ji naopak bude záležet na nezničeném životním prostředí, psích tlapkách, obuvi občanů a dalších věcech, které sůl může poškodit?

Novela vyhlášky umožňuje používání chemických rozmrazovacích materiálů ke zlepšení schůdnosti místních komunikací, samozřejmě za určitých podmínek, které stanovuje schválené nařízení. Na území Prahy 13 zajišťuje zimní údržbu většiny komunikací Technická správa komunikací hlavního města Prahy. Ostatní místní komunikace udržuje MČ Praha 13, přesněji řečeno firmy smluvně zajištěné Odborem životního prostředí a Odborem majetkovým, bytovým a investičním. Technická správa komunikací je správcem většiny místních komunikací v celém hlavním městě, a proto předpokládáme, že nejspíš bude v povoleném rozsahu chemické prostředky používat.

Praha 13 bude ale i nadále používat k posypu chodníků a ostatních nemotoristických komunikací inertní materiály. Odbor životního prostředí udržuje především pěší komunikace ve vnitroblocích a parcích, to znamená v zeleni. Chemické rozmrazovací materiály by zeleň poškodily. Proto bude rozhodně preferován posyp inertním materiálem. Výjimkou je zajištění schůdnosti schodišť, lávek, velmi hladkých a výrazně svažitých ploch a výskyt ledovky. Odbor majetkový, bytový a investiční při zimní údržbě ploch, komunikací a chodníků, které má ve správě, chemické rozmrazovací materiály nepoužívá. Používá se inertní posyp převážně o velikosti 2,5 mm s ohledem na občany na vozíku a maminky s kočárky.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz