Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na co se ptáte

Článek o rekonstrukci obchodního centra na Lužinách v únorovém STOPu vzbudil velký zájem. Většina ohlasů byla pozitivních. Samozřejmě se objevily i další otázky, na které nám odpověděl zástupce investora.

 

Pediatr už prý dostal výpověď. Chtěl bych se zeptat, zda bude v centru zachována knihovna a pošta. Také by mne zajímalo, kdy má přestavba začít a kde bude pošta po dobu rekonstrukce umístěna. Předpokládám, že pobočka knihovny bude uzavřena.

Aleš Vícha

 

V článku jsem se nedočetla, jak bude řešen průchod centrem během rekonstrukce. Samozřejmě chápu že by nebylo dobré, aby lidé procházeli staveništěm. Předpokládám, že vstup k Bille bude pouze od metra. Pak by ale měl být vytvořen chodník mezi OC a parkovištěm, protože denně průchodem přes OC projde opravdu hodně lidí a hlavně dětí z nedaleké školy. Po znovuotevření centra by měl být průchod zachován po dobu, kdy jezdí metro, protože je nás hodně, kteří chodíme z Velké Ohrady pěšky „na metro a z metra“ i v pozdějších hodinách.

Radka Lhotáková

 

Co se týče stávajících nájemců, všem byl přednostně nabídnut pronájem v novém obchodním centru a je na zvážení jich samotných, zda budou chtít své provozovny v obchodním centru zachovat i po rekonstrukci. Naším cílem je zde služby pro lidi rozšiřovat, nikoli rušit. Nikdo z lékařů od nás nedostal výpověď, naopak bychom rádi v centru vybudovali zdravotnické středisko, které by služby tohoto druhu ještě rozšířilo. Zdravotnickým zařízením tedy byly konkrétní prostory nabídnuty. Jak České poště, tak i Městské knihovně byly nabídnuty různé varianty prostorů, které jsme pro jejich provozovny speciálně vytvořili. Obě instituce bychom rádi zachovali a již proběhlo několik společných jednání. Městské knihovně jsme nabídli prostor o velikosti kolem 1 100 m2. Vzhledem k tomu, že dochází téměř denně k úpravě vnitřních dispozic centra, půdorysy umístěné na internetu nejsou zcela aktuální. Začátek rekonstrukce je plánován na srpen tohoto roku a v provozu zůstane pouze supermarket Billa. Provoz pobočky Městské knihovny a pošty bude přerušen. Vzhledem k technické náročnosti není bohužel v našich silách tyto služby během rekonstrukce zachovat v provozu. (Praha 13 jedná o možnosti náhradního umístění pošty v jiné budově – pozn. red.).

V průběhu rekonstrukce nebude bohužel možný průchod centrem. Obyvatelé budou muset využívat stávajících chodníků nacházejících se v okolí centra. Přístup do Billy bude dočasně vybudován přímo u východu z metra. Rekonstrukcí dojde ke změně dispozic centra. Stávající atrium bude zastřešeno a vznikne uzavřené centrum. Vzhledem k tomu bude průchod zachován v časovém rozmezí od 6 do 22 hodin.

Radek Menšík, jednatel OC Lužiny, s.r.o.