Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoce – naděje na nový život!

Velikonoce – naděje na nový život!

Když se řekne Velikonoce, většina z nás myslí na jaro, na přírodu probouzející se opět k životu, na kvetoucí stromy prozářené teplem sluníčka, „vracejícího se“ po dlouhém období zimy, na jakoby radostnější a optimističtější atmosféru, která v tomto období nastává.

Ne náhodou si církev vybrala právě toto období pro slavení křesťanských svátků, které poukazují mnohem silněji než příroda na jaře na sílu života, která je schopna oživit nejen zdánlivě mrtvou přírodu, ale naplnit životem i člověka.

Křesťanské velikonoční svátky začínají na Zelený čtvrtek večer, kdy si křesťané připomínají Poslední večeři Ježíše Krista, kterou prožíval spolu se svými apoštoly, a jeho následné uvěznění. Velký pátek se hlavně soustředí na cestu (tzv. Křížová cesta) Ježíše Krista z Jeruzaléma na kopec za městem zvaný Golgota, kde následovalo jeho ukřižování a smrt. Během Bílé soboty křesťané bdí na modlitbách a rozjímají o tajemství života a smrti, aby si pozdě večer či v noci ze soboty na neděli připomněli Ježíšovo zmrtvýchvstání.

Může se nám zdát divné, že věřící věnují tolik času tak bolestné události plné utrpení, která se navíc odehrála tak dávno – je to už skoro 2 000 let. Na druhou stranu jsou bolest, utrpení a smrt neoddělitelnou součástí našeho života. Jsou přítomné ve společnostech nejen chudých, postižených hladem, válkou, bídou, žijících na nízké úrovni vzdělanosti, ale také ve společnostech civilizovaných, se starobylou kulturou, žijících na vysoké vědecké a technické úrovni. Každoroční prožívání Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání dovoluje věřícím snadněji přijímat problémy a bolesti běžného života, protože Ježíšovo vítězství nad smrtí naplňuje člověka silou potřebnou k jejich překonávání; naplňuje myšlenkou, že v každém umírání se skrývá naděje nového života; že ti, kteří od nás odešli, čekají na nás v jiném světě. Ve světě, kde už žádná bolest a utrpení není!

Na nadcházející velikonoční čas přeji všem hodně optimizmu, síly potřebné k překonávání všeho, co nás tíží, radosti z daru života, který nás naplňuje, pokoje do srdce, abychom se v klidu a beze strachu dívali do budoucna!

P. Adam Lodek,
administrátor římskokatolické farnosti v Praze - Stodůlkách

 


 

Velikonoční bohoslužby

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. v kostele sv. Jakuba St. ve Stodůlkách:

Zelený čtvrtek (5. 4.)
18.00 hod. - mše sv. na památku ustanovení Eucharistie

Velký pátek (6. 4.)
17.15 hod. - pobožnost křížové cesty
18.00 hod. - Velkopáteční obřady

Vigilie vzkříšení (sobota 7. 4.)
21.00 hod. - katechumeni přijímají iniciační svátosti Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 8. 4.)
8.00 hod. - mše sv.
18.00 hod. - mše sv.

Velikonoční pondělí (9. 4.)
8.00 hod. - mše sv.

 

velikonoční bohoslužby v Komunitním centru sv. Prokopa:

Zelený čtvrtek (5. 4.)
17.00 hod. - mše sv. na památku ustanovení Eucharistie

Velký pátek (6. 4.)
17.00 hod. - Velkopáteční obřady

Bílá sobota (7. 4.)
8.30 hod. - modlitba se čtením a katechumenátní obřady

Vigilie vzkříšení (sobota 7. 4.) - 19.00 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 8. 4.)
9.30 - mše sv.
11.00 - mše sv.

Velikonoční pondělí (9. 4.)
11.00 - mše sv.

 

Sbor Církve bratrské

Třináctka - křesťanské centrumLuka (Mukařovského 1986, 1. patro)
Velkopáteční„Cesta kříže“ - pátek 6. 4. v 18.30

Zveme všechny, kdo chtějí společně prožít velikonoční poselství. Od Třináctky vyjdeme v 18.30. Cestu, během níž bude několik zastavení se zamyšlením nad biblickými texty a modlitbami, skončíme na Makču Pikču.

Ranní vítání vzkříšeného Pána - neděle 8. 4.
7.00 - sraz na vrcholu Makču Pikču, společné modlitby a chvály.
8.00 - společná snídaně v prostorách Třináctky, modlitby a židovské tance
10.00 - Velikonoční nedělní bohoslužba

Více informací na www.13ka.cz.