Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů březen 2012

 

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

5. 3.
Březen - měsíc knihy a internetu František Kundrát
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

12. 3.
Káva o čtrnácté, prohlídka fotografií Svatava Bulířová, František Kundrát

19. 3.
Oční choroby a jejich léčení Jiřina Focherová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

26. 3.
Něžné vzpomínky herců a zpěváků na Prahu Slávka Augustinová

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

6. 3.
Oslavíme svátek žen

13. 3.
Popřejeme k narozeninám a Růženkám k svátku

20. 3.
Posezení u kávy, video, společenské hry

27. 3.
Literární odpoledne Iluše Cejpková

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

7. 3.
Vzpomínka na Karla Hašlera Eva Abrahámová

14. 3.
Novinky v psychologii Josef Vaško

21. 3.
Vyprávění poutníka Petra Hrocha Bindera

28. 3.
Na harmoniku zahraje jubilantům Antonín Bek

29. 3.
Testy o lécích a jejich používání (pokračování) Pavla Petříková

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740
Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě býv. obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

7. 3.
Promítání videa

14. 3.
Dieta při diabetu II.

21. 3.
Kulatý stůl diabetiků

28. 3.
Inzulín a jeho použití

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací ostatním diabetikům. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od 15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno si zapůjčit z naší knihovny různé knížky, po skončení akce bude dán prostor dotazům a odpovědím.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405