Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střídání stráží

ve středisku sociálních služeb Po více než pěti letech skončil ve funkci ředitele Střediska sociálních služeb Prahy 13 pan Petr Weber. Jeho nástupcem byl jmenován RNDr. Jiří Mašek, kterého do funkce uvedl 2. února zástupce starosty Aleš Mareček.

„Postavením Lukáše a spuštěním všech služeb, které dnes nabízíme, jsme usnadnili a snad i zpříjemnili život poměrně velkému počtu seniorů naší městské části,“ řekl PetrWeber. „Myslím, že nový ředitel přebírá středisko v dobrém stavu, tím ale nechci říci, že není co zlepšovat. Tato oblast bude vždy závislá na množství finančních prostředků, s kterými bude moci disponovat. A od toho se bude odvíjet případné rozšiřování a zlepšování poskytovaných služeb. Rád bych při této příležitosti poděkoval všem zaměstnancům za skvělou práci, kterou odvádějí. Je to vynikající kolektiv, který pro spokojenost klientů dělá maximum.“

„Mohu slova svého předchůdce jen potvrdit,“ dodal Jiří Mašek. „Bylo by teď předčasné hovořit o mých plánech a představách. Týkají se například větší prezentace poskytovaných služeb nebo rozšíření jejich nabídky. Věřím, že s pomocí Úřadu městské části Praha 13 bude péče o naše seniory stále na vysoké úrovni.Musíme si uvědomit, že občanů ve vyšším věku přibývá.Tomu se bude muset přizpůsobit i činnost organizací, které zajišťují služby právě pro tyto občany.“ V pondělí 6. února na radnici poděkoval Petru Weberovi za jeho práci také starosta David Vodrážka a popřál mu vše dobré do dalších let.

Dům pro seniory Lukáš byl otevřen v říjnu 2006 ve zrekonstruované a rozšířené budově bývalé školy v Trávníčkově ulici.

Informace o veškerých službách poskytovaných Střediskem sociálních služeb Prahy 13 najdete na www.lukaspraha13.cz.

Eva Černá