Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DOMEČKOVÝ KARNEVAL

 

V Domě dětí a mládeže Stodůlky jsme ve středu 6. února slavili tradičním dětským karnevalem masopust. Program byl připraven i pro velmi malé děti. V první části si všichni užili promenády masek a společné karnevalové hraní a tančení. Ve druhé části karnevalu si děti mohly pohrát a pobavit se na stanovištích, která byla zaměřena na sportovní, tvořivou a interaktivní činnost. A protože se do zdolávání připravených stanovišť zapojili všichni, tak si také všichni odnesli drobné odměny.

Dagmar Eckhardtová