Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MLADÍ CHEMICI

 

Nabídku vyzkoušet si oddělování složek směsí v opravdové chemické laboratoři Masarykovy střední školy chemické jsme přivítali s nadšením. Každá skupinka žáků 9. ročníku ZŠ Mládí měla k ruce jednoho studenta. Vyzkoušeli jsme si přípravu heterogenních směsí – emulze, suspenze a pěny, oddělovali jsme složky směsí filtrací, odpařováním, destilací... Na závěr jsme si vyzkoušeli řezání a ohýbání skla. Po celou dobu nám pod dohledem vyučujících pomáhali studenti, kteří nás jen tu a tam upozornili, když jsme si počínali trošku nešikovně.

Denisa Rozenbergová, žákyně ZŠ Mládí