Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro rodiče a žáky 5. tříd

 

 

 

Základní škola Kuncova otevře ve školním roce 2013/2014 několik 6. tříd, které v případě dostatečného počtu zájemců rozdělí do čtyř studijních skupin. Nabízí rozšířenou výuku:

  • matematiky a informatiky (počítačů)
  • jazyků (AJ – FJ nebo AJ – NJ nebo AJ – RJ)
  • tělesné výchovy (judo, basketbal)
  • výtvarné výchovy (výtvarný seminář, dějiny umění)

Do matematické a jazykové studijní skupiny budou bez přijímací zkoušky přijati žáci, kteří v 1. pololetí 5. třídy prospěli s vyznamenáním, do sportovní a výtvarné skupiny všichni zájemci, pokud neměli žádnou známku horší než trojku a chování měli pouze velmi dobré. Žáci všech skupin mají většinu předmětů společně v každé třídě 6. ročníku, do skupin se dělí pouze na výuku dle specializace.

ZŠ Kuncova je známá vynikající úrovní výuky matematiky, ve které její žáci pravidelně dosahují skvělých výsledků a konkurují víceletým gymnáziím. Četné jsou i úspěchy v dalších vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích.

Škola má k dispozici 29 interaktivních tabulí s připojením k internetu v každé odborné i kmenové třídě. Využívány jsou dvě nadstandardně vybavené počítačové učebny, jazyková laboratoř, odborné pracovny přírodopisu, chemie – fyziky aj. Ve škole se používají učebnice a výukové programy pro ZŠ a víceletá gymnázia. Škola zajišťuje a nabízí výuku dvou cizích jazyků pro všechny žáky II. stupně bez ohledu na specializaci, výměnné pobytové i poznávací jazykové zájezdy do Velké Británie, Francie a dalších zemí v rámci evropského projektu partnerství Comenius, zkoušky z anglického jazyka Cambridge Univerzity, kurzy prevence rizikového chování, jednotné školní oblečení (trička, mikiny, čepice), bohatou mimoškolní činnost…

Podrobnější informace o škole a přijímacím řízení včetně přihlášek do budoucích 6. tříd naleznete na www.zskuncova.org. Více se dozvíte na Dnu otevřených dveří dne 22. 4. 2013. Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do 17. 5. 2013 na adresu školy.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova