Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka pro budoucí šesťáky

 

 

 

Nabídka rozšiřujících předmětů našeho školního vzdělávacího programu ve FZŠ Mezi Školami na školní rok 2013/2014:

  • český jazyk a matematika (upevňování učiva)
  • informatika a výpočetní technika
  • přírodopis
  • matematika
  • sportovní příprava (všeobecná sportovní příprava, chlapci i dívky)

V rámci tříd budou vytvořeny skupiny žáků, které budou mít podle volby rodičů rozšířen základní kmen všeobecně vzdě lávacích předmětů o jeden z výše nabízených předmětů v dotaci 1 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku. Od září 2013 se stává druhý cizí jazyk povinným předmětem pro všechny žáky 2. stupně.

Nabízíme:

  • němčinu
  • francouzštinu
  • ruštinu

Druhý cizí jazyk bude do učeb ního plánu zařazen v objemu 2 hodin týdně od 6. do 9. třídy. Přihláška do 6. ročníku naší školy – bližší informace na www.fzsmeziskolami.cz, zastupce@fzsmeziskolami.cz

Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele