Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jaká je budoucnost kamerového systému v městské části? Plánujete stále jeho rozšíření?

Jaká je budoucnost kamerového systému v městské části? Plánujete stále jeho rozšíření?

Rozšíření kamerového systému je v současnosti úplně otevřenou záležitostí, protože čekáme, jak se k našemu záměru postaví hl. město Praha. Na kamerové systémy existují dva hlavní pohledy. Jedni proti kamerám bojují, protože v nich vidí nástroj omezení své svobody, svého soukromí. Druhá, velmi početná skupina lidí ale považuje kamery za důležitý prvek prevence kriminality a naopak si jejich instalaci žádá.

Odpůrce i podporovatele kamer máme i v Praze 13. Když se záměr rozšíření kamerového systému projednával v zastupitelstvu, obdrželi jsme dvě petice – první proti kamerám protestovala, druhá naopak žádala jejich zavedení. Při předběžném projednávání investičního záměru převládl v zastupitelstvu napříč politickým spektrem názor, že rozšíření kamerového systému je smysluplné a že by bylo přínosem pro prevenci kriminality na našem území. Není pravda, jak tvrdí některá média, že trváme na kamerovém systému za 100 milionů korun. To je pouze maximální částka, schválená zastupitelstvem, která nesmí být překročena. Výsledná cena by samozřejmě vzešla z veřejné zakázky. Realizaci systému by totiž musela předcházet veřejná zakázka na pořízení projektové dokumentace systému a po jejím zpracování veřejná zakázka na dodavatele celého projektu. Počet kamer a jejich umístění musí být záležitostí odborníků.

To, na čem trváme, je požadavek, aby se námi pořízené kamery staly součástí Městského kamerového systému, který provozuje hl. město Praha a výstupy sleduje Městská policie. O vyjádření jsme požádali vedení hl. města již před delší dobou a zatím jsme stále nedostali jednoznačné stanovisko. Pokud vím, měla by se naší žádostí zabývat v nejbližších týdnech Rada hl. města Prahy. Teprve poté, až obdržíme jasné stanovisko hl. města, se budeme rozhodovat, zda k rozšíření kamerového systému přistoupíme či ne a pokud ano, v jakém rozsahu.

Jedno však mohu prohlásit už nyní – kamery rozhodně nejsou určeny ke špehování občanů. Kamery nenahlížejí do ložnic a soukromých prostor, všechny sledují výhradně veřejně přístupná místa, kde většině lidí nevadí. Kamery, které jsme instalovali na budovy základních a mateřských škol, úspěšně chrání školy před zloději a vandaly. Význam kamer se samozřejmě nesmí přeceňovat, nevyřeší všechno a musí být doplněny dalšími opatřeními, ale určitě pomohou. Přítomnost kamery může odradit pachatele od spáchání trestného činu nebo pomoci při ztotožnění zločince, který se v dohledu kamery činu dopustí. Policie stále častěji zveřejňuje záběry zachycené kamerami se žádostí o pomoc při identifikaci pachatele. Jednu takovou žádost kriminalistů najdete i v tomto STOPu. Často se podaří, že kriminálníka někdo pozná a je zadržen. To by si měli zapřísáhlí odpůrci kamer uvědomit.

Jak to bude s kamerami v naší městské části, k tomu se v budoucnu ve STOPu určitě vrátíme.

Ing. David Vodrážka
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz