Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Panenky pro Afriku

 

Po úspěšném loňském projektu Okno do Afriky jsme se v ZŠ praktické a ZŠ speciální Lužiny i letos rozhodli uskutečnit v rámci multikulturní výchovy obdobný projekt zaměřený na pomoc obyvatelům chudých afrických zemí.
Do projektu Panenky pro Afriku se zapojili nejen žáci z celé školy, ale i rodiče. Sbírku panenek organizuje celosvětová humanitární služba The Oneness- -Heart-Tears and Smiles (Slzy a úsměvy srdce jednoty), což je sdružení dobrovolníků z několika desítek zemí. Cílem projektu je nasbírat co nejvíce vlastnoručně vyrobených panenek z látky a výše uvedené sdružení panenky dopraví dětem do Afriky. Projekt potrvá do 31. května 2013 a budeme rádi, když se přidáte i vy a přispějete tak k dalšímu spokojenému úsměvu jednoho dítěte v Africe. Panenky je možné odevzdávat v kanceláři nebo kterémukoli pedagogovi ZŠP a ZŠS Lužiny, Trávníčkova 1743. V Africe letos zůstaneme i 22 března na Den vody. Během již tradičního projektového dne se budeme věnovat problémům s nedostatkem vody v chudých afrických zemích, konkrétně v Etiopii. Společnými silami se pokusíme uskutečnit finanční sbírku, která pomůže vybudovat v nejvíce ohrožené oblasti studnu nebo alespoň umožní přispět několika barely pitné vody. S realizací tohoto projektu nám pomáhá občanské sdružení Člověk v tísni. V rámci projektu se 22. března od 14 hodin uskuteční v tělocvičně školy výstava Voda pro Afriku, na kterou všechny srdečně zveme.

Martin Marek