Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nový chodník je v provozu

 

Na základě smlouvy mezi Městskou částí Praha 13 a společností HQ Development, a.s., vybudovala tato společnost závěrem loňského a počátkem letošního roku chybějící chodník v ulici Za Mototechnou. V souladu se smlouvou zajistila všechny souhlasy a stanoviska, nechala zpracovat projektovou dokumentaci, požádala o stavební povolení a po dokončení výstavby připravila podklady pro kolaudační řízení.
Podle ujednání dochází v dohodnutých lhůtách k postupnému odstraňování zábradlí na protější straně komunikace. Po dokončení výstavby komplexu Medox II bude provedena oprava komunikace.

 

Iva Říhová, OMBAI