Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů březen 2013

Program klubů seniorů březen 2013

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

4. 3.
Přeložený program ze dne 21. ledna Božena Dardová, Richard Kouba

11. 3.
Březen – měsíc knihy Slávka Augustinová
Vývoj audiotechniky
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

18. 3.
Cvičení paměti Marie Pommerová

25. 3.
Káva o čtrnácté. Velikonoce se blíží. Svatava Bulířová

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

5. 3.
Na kytaru nám zahraje pan Černohlávek

2. 3.
Video – film na přání

19. 3.
Dnes nám zahraje Duo Braník M. Kotaz, V. Urbanová
Kvíz Milionář M. Tomašovičová

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

6. 3.
Informace o nových produktech Biomediky Vladislava Koblicová

13. 3.
Na piáno nám zahraje Josef Skalička

20. 3.
Video – o životě zvířat – pokračování Jan Hamerník

27. 3.
Výroční schůze SPCCH – volba výboru Helena Hrdoušková, Roman Kosan

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740, Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 918 342

 

 

Svaz diabetiků ČR - územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

6. 3.
Promítání videa

13. 3.
Dieta při diabetu II.

20. 3.
Kulatý stůl diabetiků

27. 3.
Inzulín a jeho použití

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. Výbor se schází každou první středu v měsíci.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

 


 

Nový klub seniorů má úspěch

Jak jste se již mohli dočíst v předchozích číslech STOPu, od ledna začal působit nový, v pořadí již 8. klub seniorů. V úterý 29. ledna za přítomnosti zástupce starosty Aleše Marečka, radní Evy Montgomeryové a pozvaných hostů byl klubu předán nově upravený nebytový prostor v Heranově ulici na sídlišti Stodůlky, který bude základnou pro jeho činnost. Za přibližně 185 000 Kč zrekonstruovala městská část prostor sloužící v minulosti ke komerčním účelům, čímž vznikla z neudržované místnosti světlá a útulná klubovna, zcela vybavená pro aktivity klubu seniorů. Klub, který bude zaměřen na turistiku, povede paní Věra Bernhäuserová.
Místostarosta Aleš Mareček poděkoval pracovníkům sociálního odboru, kteří se značnou měrou podíleli na vzniku nového klubu. Zároveň ocenil zájem a aktivitu starších spoluobčanů o turistiku a popřál všem krásné zážitky při cestách za poznáním.
Brzy nato se již začali scházet zájemci o členství v klubu a jejich počet předčil veškerá očekávání. Prostory pro maximálně 20 osob byly zcela naplněny i s přilehlou chodbou domu. Vedoucí klubu představila své plány do budoucna a rozdala přítomným zpracovaný rozvrh vycházek na březen 2013. První společný výlet, který klub podnikne, bude čtyřkilometrový a povede z Holyně do Slivence.
Protože počet zájemců o turistiku z řad seniorů značně převyšuje kapacitu klubu, budeme velmi rádi, najdou-li se mezi našimi seniory další dobrovolníci ochotní věnovat svůj volný čas organizaci této klubové činnosti. V nových prostorách se mohou scházet a provozovat činnost minimálně ještě dva kluby seniorů. Případný zájemce o vedení dalšího klubu může kontaktovat odbor sociální péče a zdravotnictví na tel. čísle 235 011 443. Novému klubu přejeme vše dobré.

Helena Hájková,
vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví