Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Středisko je nuceno zvýšit ceny sociálních služeb

Od 1. ledna 2013 jsme byli ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 bohužel nuceni zvýšit ceny úkonů sociálních služeb. V loňském roce jsme ceny za služby neměnili, přestože nám novela vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí umožňovala zvýšit cenu sociálních služeb až o 20 %. Zvyšovat ceny však nebylo naším cílem, a proto jsme s nimi nehýbali a „zmrazili“ jsme je. V letošním roce však již není možné za služby zachovat loňské ceny. Nutí nás k tomu zdražování materiálových vstupů (potravin, energií, apod.). Tyto změny výrazně ovlivňují hospodaření střediska v roce 2013 a cenové změny v novém sazebníku s nimi přímo souvisí.
Přesto jsme pro rok 2013 nestanovili ceny za úkony v maximální cenové výši, které umožňuje vyhláška 505/2006 Sb. Chtěli jsme umožnit co možná nejširšímu okruhu seniorů využívání našich sociálních služeb za co nejpříznivější ceny. Maximální cena je nově stanovena pouze u dovozu nebo donášky jídla klientovi, a sice 25 Kč za úkon a osobu. V ceně je ale už např. zakalkulováno zapůjčení (amortizace) jídlonosiče, náklady na tisk jídelníčků, apod.
Cena za sociální služby (§ 6 prováděcí vyhlášky), roste o 10 %, tedy ze 100 Kč/hod. na 110 Kč/hod. Jde například o pomoc při osobní hygieně, při přípravě nebo podání stravy, při zajištění domácnosti, pořízení velkého nákupu.
Cena za péči o klienta v denním stacionáři (§ 12 prováděcí vyhlášky) je stanovena na 18 Kč/hod. Výše sazby byla stanovena výpočtem, který vychází z průměrné obsazenosti zařízení a z pracovních úvazků pečovatelek. Je třeba zmínit, že prováděcí vyhláška MPSV umožňuje stanovit maximální možnou úhradu za poskytování sociálních služeb v denním stacionáři až do výše 120 Kč/hod.
Z fakultativních sociálních služeb dochází pouze ke změnám v přepravě imobilních občanů. Doprava klienta do denního stacionáře a zpět domů stojí 70 Kč (jedna jízda 35 Kč). Jízdy do nemocnic v Motole a na Homolce jsou nyní stanoveny paušálem ve výši 110 a 130 Kč. Zpáteční jízdu neobsazeného vozidla klient nehradí. Jízda mimo správní obvod Prahy 13 je stanovena sazbou 18 Kč za jeden kilometr. Nově se zavádí nástupní sazba (přistavení vozidla) ve výši 40 Kč.
K 1. březnu jsme nuceni zrevidovat také výši cen stravy, abychom při výrobě jídla nevykazovali ekonomickou ztrátu. Cena oběda pro seniory včetně polévky a nápoje je nyní 63 Kč, oběda dováženého domů 57 Kč, samotná polévka stojí 10 Kč. Pro ostatní strávníky (neseniory) je cena hlavního jídla stanovena na 69 Kč, kompletní menu je za 75 Kč.
Úplný přehled výše úhrad (kompletní ceník) za všechny sociální služby najdete na www.lukaspraha13.cz. Informovat se můžete také u pracovníků při osobní návštěvě střediska, na telefonních číslech 235 517 647, 724 952 592 nebo e-mailem na adrese pecovatelskasluzba@sssp13.cz.
Děkujeme předem za pochopení a těšíme se na další spolupráci. Budeme vám i nadále poskytovat co nejkvalitnější služby. Jsme rádi, když vám můžeme pomáhat.

Jiří Mašek
ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13