Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zasvětil život fotbalu

 

Dlouholetý předseda TJ Sokol Stodůlky a nestor stodůleckého fotbalu Václav Sailer obdržel v loňském roce od Fotbalové asociace Cenu JUDr. Václava Jíry za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu. Toto ocenění uděluje asociace nejzasloužilejším osobnostem jednotlivých krajských fotbalových svazů. Václav Sailer působí v místním Sokole už od mládí a celých 25 let vykonává funkci sekretáře fotbalového klubu. Současně je třeba vyzdvihnout, že Václav Sailer je také nejdéle sloužícím zaměstnancem zdejšího úřadu – jako správce hřbitova ve Stodůlkách pracuje už od roku 1982. Více se o něm a o úspěších i starostech stodůleckého fotbalu dozvíte z článku Štěpána Šimůnka na následující dvoustraně.

-st-