Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Uteklo to jako voda

 

Mateřská škola Běhounkova 2300 v Nových Butovicích zahájila svůj provoz 4. ledna 1993. Je první otevřenou mateřskou školou v České republice po rozdělení Československa. V letošním roce slaví svoje dvacetiny. První ředitelkou, která uvedla mateřskou školu do chodu, byla v letech 1993 – 1994 Jitka Křížová. Na její práci úspěšně navázala od srpna 1994 druhá a současná ředitelka Jaroslava Horová.

Čtyřtřídní mateřská škola měla ve svých počátcích kapacitu 120 dětí, podle platných předpisů má nyní zapsáno 108 dětí. Za dvacet let se v ní vystřídala zhruba tisícovka předškoláků. Škola je moderně a účelně zařízena, má krásnou a prakticky vybavenou zahradu. Vévodí jí dopravní hřiště, které bylo dáno do provozu již v roce 1994, a hřiště s umělým povrchem z roku 2010. Téhož roku bylo dokončeno zateplení budovy a střechy i nová fasáda, byla zřízena nová kotelna a dán do provozu nový systém vytápění ovládaný počítačem. Plánuje se vybavení zahrady dalšími hracími prvky, ale také oprava plotu, zídek a terasy. Škola pracuje dle školního vzdělávacího programu S písničkou do světa a samozřejmě nabízí i širokou škálu doplňkových činností. „Ve spolupráci s klubem rodičů organizujeme lampiónová posvícení, besídky, karnevaly, plesy pro rodiče, ale také brigády na zahradě nebo sponzoring zvířátek v pražské zoo,“ říká ředitelka Jaroslava Horová. „Oslavy 20. výročí proběhly ve dnech 15. – 17. ledna. Čas si našli i někteří bývalí žáčkové a žačky, přišli se podívat a zavzpomínat nad fotografiemi či videem. Atmosféra byla skvělá. Spokojené tváře našich dětí jsou pro nás odměnou a inspirací do dalšího vymýšlení aktivit a her, protože hra je pro děti předškolního věku to nejpřirozenější a nejdůležitější. Do dalších let přeji naší školce jen to nejlepší.“

Eva Černá