Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkovací zóny obyvatelé většinou nechtějí

V prosincovém a lednovém STOPu jsme žádali čtenáře o sdělení názoru na možnost zavedení zón placeného stání v Praze 13. Na zveřejněnou e-mailovou adresu přišlo do 10. 1. celkem 506 odpovědí. Všechny jsme pečlivě přečetli a na některé, které kromě názoru obsahovaly ještě žádost o doplňující informace, jsme buď odpověděli přímo e-mailem, nebo (na ty častější) hromadně v lednovém STOPu. Po vyhodnocení a roztřídění názorů bylo zjištěno, že 405 bylo nesouhlasných, na druhé straně bylo 56 respondentů pro zavedení parkovacích zón. Ostatní odpovědi byly spíše neutrální. Lze tedy konstatovat, že 80 % účastníků ankety je proti a jen 11 % pro zavedení zón. Po stanoveném termínu bylo přijato ještě 21 odpovědí (z nich 18 nesouhlasných).

Musíme také vzít v úvahu dvě petice, ve kterých obyvatelé Prahy 13 vyjádřili nesouhlas se zřízením zón placeného stání. První petice (obyvatel Kettnerovy ulice) obsahovala 61 podpisů, druhá petice 431 podpisů. Zdá se tedy, že větší část obyvatel zavedení zón odmítá. Dříve než Rada MČ Praha 13 v této věci rozhodne, chceme si ještě výsledek ankety potvrdit kvalifikovaným průzkumem veřejného mínění, který se bude dotazovat širšího spektra občanů. Sami se totiž většinou ozývají spíše ti, kteří proti něčemu protestují, než ti ostatní. Znovu však všechny ujišťuji, že vedení městské části nebude zavedení zón prosazovat proti vůli občanů a dá na jejich názor.

Aleš Mareček, zástupce starosty