Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bezpečně na horách

Před odjezdem řádně zabezpečte svůj dům nebo byt. Dobu nepřítomnosti sdělte pouze důvěryhodným osobám. Zvláště riskantní je zveřejňovat dobu odjezdu na dovolenou na sociálních sítích. Mnoho lidí má na Facebooku velmi konkrétní informace o místě bydliště a o svém majetku. To vše výrazně zvyšuje riziko vloupání do bytu. Poučte o tom i své děti! Požádejte někoho, aby vám vybíral schránku a kontroloval byt či dům. Není dobré mít po dobu nepřítomnosti zatažené závěsy nebo stažené rolety a žaluzie.

Vozidlo je důležité před cestou zkontrolovat, zejména brzdy, pneumatiky, osvětlení a chladicí systém, nejlépe odborníky v autoservisu. Řidič by si měl před odjezdem důkladně prostudovat trasu, zjistit placené úseky dálnic a odlišnosti dopravních předpisů v zahraničí. Trasu je nutné si předem vhodně naplánovat, včetně přestávek a odpočinků. Pro případ dopravní nehody, kolony nebo kalamity je dobré mít na cestu dostatečné množství potravin a tekutin.

V zimních střediscích věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu značení a místní úpravě předpisů, a to zejména při parkování svých vozidel. Cílem je předejít zbytečným komplikacím v bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, umožnit volný a rychlý průjezd vozidlům záchranných složek, Horské služby a pořadatelů a v neposlední řadě předejít zbytečným konfliktům mezi návštěvníky středisek.

Auto není trezor Mnoho lidí si i přes opakovaná varování policie stále plete své auto s trezorem. Proto bychom si měli uvědomit, že i na parkovištích v zimních střediscích platí pravidlo, že ve vozidlech na parkovištích nenecháváme cenné věci a osobní doklady, a už vůbec ne viditelně za skly auta. Věci si neodkládejte volně bez dozoru ani v okolí sportovišť.

Pravidla bezpečného pohybu na sjezdovce Měli bychom si také připomenout, jak se správně chovat na samotné sjezdovce a jaké ochranné prvky by neměl zapomenout žádný zodpovědný lyžař či snowboardista. Každý lyžař by měl na sobě mít výrazné a zdálky viditelné oblečení, popřípadě fluorescenční materiály, které zvyšují viditelnost za denního světla i za soumraku. Každý lyžař by měl mít helmu.

Dále bychom si měli připomenout 10 pravidel Mezinárodní lyžařské federace (FIS, Fédération internationale de ski):

 • Ohled na ostatní lyžaře. Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
   
 • „„Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy. Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.
   
 • „„Volba jízdní stopy. Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
   
 • „„Předjíždění. Předjíždět se může seshora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
   
 • „„Vjíždění a rozjíždění. Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
   
 • „„Zastavení. Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
   
 • „„Stoupání a sestup. Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
   
 • „„Respektování značek. Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
   
 • „„Chování při úrazech. Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
   
 • „„Povinnost prokázat se. Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník nehody, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Přejeme všem příjemný pobyt na horách a šťastný návrat.

nprap. Michaela Reichertová,
Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy