Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kukuřičný chléb (1918)

Chléb se za války pekl z kukuřičné mouky a nebyl k dostání. Lidé stáli od nočních hodin ve frontách, leckdy marně. Obilí se tlouklo v moždířích, šrotovalo se na mlýnkách a bez prosívání se s přidáním brambor pekly bez omastku placky. Na rozdělování potravin byl zaveden lístkový systém, ten však brzy selhal. Vydávaly se lístky na kuřivo zvané tabačenky, na mouku, na chleba, na cukr, na mýdlo, na brambory. Na tyto lístky se však obyčejně nic nedostalo a propadly. Ve dvoře čp. 27 byl nájemce Pick, jinak hejtman zásobování armády. Dodával vodnici a tuřín. Ten byl dříve neznámá rostlina a měl nahradit brambory. Také jsme na ně chodili. Nebyl omastek, a proto se uvařily jen ve vodě. Výživu však neměly, organismus zeslábl a neodolal různým nemocem.

Vybral Dan Novotný