Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Před třemi lety bylo upraveno několik vnitrobloků na sídlištích. Pak se několikrát psalo, že se bude pokračovat i jinde, ale pořád nic. Asi to nějak usnulo, že?

Vůbec to neusnulo, my jsme už před dokončením první revitalizace věděli, že chceme pokračovat a měli jsme připraveny tipy na další vnitrobloky, které by měly projít celkovou proměnou. A není také pravda, že se zatím nic neděje. Těch prvních šest vnitrobloků jsme dokončili na podzim 2010, v roce 2011 jsme provedli omlazení vnitrobloku Mohylová, kde vznikl hezký parčík a konečně v uplynulém roce proběhla revitalizace vnitrobloku Hábova na sídlišti Stodůlky. Tam bylo vybudováno nejen velmi zajímavé dětské hřiště, ale došlo tam i k výrazným změnám sadové úpravy a k výsadbám nových stromů a keřů.

Komplexní revitalizace celého vnitrobloku je vždy finančně velmi náročná. Kromě kácení a sázení stromů musí zpravidla dojít k zemním pracím, k likvidaci různých betonových pozůstatků z doby výstavby sídliště, k rekonstrukci rozpadajících se zídek a schodišť a k vybudování nových kvalitních cest. Velmi nákladnou položkou jsou také dětská nebo sportovní hřiště, která se většinou musí vybudovat úplně nově, protože ta původní již nesplňují požadavky norem na bezpečnost a trvanlivost materiálu. Právě kvůli finanční náročnosti je příprava takové revitalizace velmi odpovědnou záležitostí a způsob financování se musí důkladně promyslet. Jdeme do toho jedině v případech, kdy je možné získat nějaké dotace, nejlépe samozřejmě z fondů Evropské unie. Na zmíněnou úspěšnou revitalizaci z let 2009 – 2010, která stála přibližně 60 milionů, jsme získali 38 milionů korun, tedy téměř dvě třetiny, z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

V průběhu loňského roku připravil odbor životního prostředí další dva větší projekty revitalizací. První z nich se týká poměrně členitého vnitrobloku Trávníčkova – Fantova na sídlišti Lužiny. Měla by upravit skoro všechny zelené plochy. Dosluhující hřiště pro nejmenší děti bude rekonstruováno a získá tvar lodi. Rekonstrukcí projde také zahloubené sportoviště, které bude současně odhlučněno díky pryžovému povrchu. V okolí domu sociálních služeb Lukáš vznikne nová parková úprava s vycházkovou trasou pro seniory a odpočívadly. Počítá se s obnovou keřů, vysazením nových stromů i kvetoucích trvalek.

Druhý z projektů řeší obnovu tří různých ploch. První z nich je spodní část vnitrobloku Bellušova – Neustupného, kde musí být obnovena dvě nevyhovující dětská hřiště, které esteticky doplní a odhluční výsadba nových keřů. Na hřištích se objeví například šplhací kovové konstrukce se sítěmi, stěna na lezení, houpačky a trampolína. Druhou upravovanou plochou bude neutěšený prostor s dezolátní dlažbou před Fakultní základní školou Trávníčkova. Plocha dostane nové dlážděné povrchy, opěrné zídky, lavičky i výsadbu. Posledním obnovovaným místem bude prostor nefunkčního dětského hřiště ve vnitrobloku Fingerova. Zastaralé herní prvky byly už v minulosti demontovány, zmizet musí také nehezké betonové monolity okolo hřiště. Vznikne tu venkovní posilovna se třemi posilovacími stroji, pergolou a estetickým mobiliářem.

Díky kvalitně zpracovaným projektům nám byla na obě zmíněné akce přislíbena podpora Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. V listopadu 2013 byl potvrzen příslib dotace ve výši téměř 23 milionů korun. První letošní zasedání zastupitelstva Prahy 13 uskutečnění projektů schválilo a souhlasilo rovněž s uvolněním podílu městské části ve výši 8 milionů korun z prostředků získaných prodejem bytového fondu.

V nejbližší době budou vyhlášeny veřejné zakázky na dodavatele obou těchto velkých akcí, aby mohly být co nejdříve zahájeny.

Ing. David Vodrážka

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz