Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

I děti myslí ekologicky

Když jsme společně s dětmi naší školní družiny na začátku školního roku přemýšleli, do jakých projektů se zapojit a tím obohatit naše pravidelné činnosti, padlo hodně zajímavých nápadů a názorů. Naší poslední akcí byl tematický ekologický program v rámci environmentálních činností. Samotný program byl rozdělený do několika částí. A tak jsme se od lektorek z Ekocentra Podhoubí dozvěděli, jak důležitá je pro nás voda, k čemu vodu potřebujeme a používáme, proč s ní musíme šetřit...
Další část programu byla věnována zimním hrátkám se zvířátky. Povídali jsme si o tom, jak se různí živočichové připravují na zimu, která zvířata mají zimní spánek a jak zimní spánek vlastně vypadá nebo o tom, kteří naši ptáci odlétají do teplých krajin.

Lýdia Baráková, ZŠ Mohylová