Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nezavírejme vrátka za vzpomínkami

Dne 9. prosince by se dožila 105 let naše tetička Hilda Čiháková-Hojerová, nositelka řádu T. G. Masaryka. Celý svůj život věnovala lásce k vlasti a demokracii a ctila humanitní ideály prezidenta Masaryka. Za druhé světové války se zúčastnila ilegálního hnutí a za tuto činnost obdržela později vyznamenání Za statečnost.
Po válce se nadýchla svobody, ale toto období netrvalo dlouho. Po komunistickém puči v únoru 1948 se opět postavila proti začínající totalitě. Téhož roku byla zatčena a odsouzena za podvracení republiky.
Z kriminálu se vrátila s podlomeným zdravím až v květnu 1956. V době „pražského jara“ se s nadějí dívala do budou cnosti, ale následovalo velké rozčarování – normalizace se začala projevovat zatčením těch, kteří chtěli vybudovat svobodu. Nikdy ale nepřestala věřit v hodnoty demokracie a listopad 1989 jí dodal veliké síly. Měla ale také obavy, aby se nezapomnělo na všechny hrůzy komunistické minulosti. Přála si, aby se prosazovaly základní hodnoty, bez kterých nemůže svobodná republika žít.
Po přestěhování z Dejvic žila ve Stodůlkách, kde našla dobré sousedy a ve farní společnosti při stodůleckém kostele výborné přátele.
Paní Hilda nás opustila 30. ledna před osmi lety a jak si přála, odpočívá na stodůleckém hřbitově.

Děkujeme Ti, že jsi byla.

Za vzpomínku na statečnou ženu děkují Lochmanovi a Vlachovi