Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pražské Benátky a Muzeum Karlova mostu

Někomu postačuje spatřiti Hradčany s paláci knížat, jinému Rynk s podivuhodným orlojem a domy konšelů, ale kdo chce Prahu viděti, ten musí po Vltavě plouti – tato slova jsme si vypůjčili z Lodního deníku První Všeobecné Člunovací Společnosti, kterou v roce 1993 založil Zdeněk Bergman, převozník pražský. Tentokrát vás totiž pozveme na vyhlídkovou plavbu Pražskými Benátkami a do Muzea Karlova mostu.

„Vodní kanál Čertovka ve mně evokoval Benátky, proto jsme zvolili obchodní značku a název pro naši činnost Pražské Benátky,“ říká Zdeněk Bergman. „Protože mám Prahu opravdu rád, snažím se každodenně po celý rok nejen jejím obyvatelům, ale všem, kteří naši metropoli navštíví, umožnit vidět její zákoutí, pamětihodnosti, nádherné panorama jinak – z hladiny řeky Vltavy.“ Přijďte i vy na Křižovnické náměstí, sejděte pár schodů a stanete na největším přístavišti Pražských Benátek Judita. To se nachází pod posledním dochovaným obloukem Juditina mostu. Pak už stačí nasednout na některou z lodí a téměř hodinová plavba může začít. V ceně lodního lístku je nejen plavba Pražskými Benátkami s malým občerstvením a komentovaným výkladem, ale také vstup do Muzea Karlova mostu, které bylo otevřeno v roce 2007. Zde se můžete detailně seznámit s historií Karlova mostu, jehož stavba začala 9. července 1357. Za pozornost určitě stojí nejen model stavby Karlova mostu, ale také expozice věnovaná sv. Janu Nepomuckému – patronu všech lidí od vody, středověká huť, sochy ze Staroměstské mostecké věže, kaple sv. Ducha, zpřístupněna je také podzemní část křížovnic kého kostela, která ukrývá základy Juditina mostu, prvního kamenného mostu v Českém království a druhého ve střední Evropě... Navštívíte-li stránky www.prazskebenatky.cz, dozvíte se všechny kontakty, ale především řadu informací o trase plavby, přístavištích, lodní flotile – salónní rychlolodi Nepomuk, originálních lodích typu Vodouch, vltavských člunech, jediných benátských gon dolách u nás... A také o zahájení provozu přívozu Kazín v Černošicích u Prahy 1. června.

Na www. muzeumkarlovamostu.cz neleznete informace o každodenním provozu a o expozicích Muzea Karlova mostu.

Eva Černá