Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak se můžu přihlásit ke studiu na univerzitě třetího věku?

Přečetla jsem si v minulém STOPu o univerzitě třetího věku pro seniory. Ráda bych si také rozšířila obzory. Jak se můžu přihlásit ke studiu?

Virtuální univerzita třetího věku ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou probíhá již od roku 2009 ve Středisku sociálních služeb Prahy 13. Jsem za tuto aktivitu velmi rád, protože je to pro seniory příjemné a užitečné naplnění volného času, získání nových vědomostí a také cvičení paměti. Během těch sedmi let navštěvovali naši senioři 18 semestrů na různá témata a 30 studentů obdrželo po šesti semestrech a závěrečných testech diplom za absolutorium. Dvanácti čerstvým absolventům jsem osobně blahopřál v polovině  února na radnici (tři absolventky jsou na fotografii). Letní semestr probíhá už od začátku února, takže přihlásit se můžete nejdříve na ten zimní, který začne od září.Každý semestr se skládá ze šesti přednášek. Konají se v počítačové učebně střediska sociálních služeb (Trávníčkova 1746), kde jsou zajištěny písemné materiály i promítání přednášek. Máte-li o studium zájem, podívejte se na webové stránky e-senior.czu.cz nebo se informujte přímo ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 u paní Aleny Hrabětové, která vám poskytne veškeré informace o průběhu studia. Téma si studenti vybírají vždy před ukončením právě probíhajícího semestru. Ke studiu zimního semestru by bylo dobré se přihlásit nejpozději začátkem září.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13