Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Můžeme získat dotaci na nový, modernější kotel?

Rádi bychom si vyměnili starý dosluhující kotel na pevná paliva za nový, modernější. Můžeme na to získat dotaci?

Takzvané „kotlíkové dotace“ vypisují jednotlivé kraje, v našem případě je to hl. město Praha. Písemné žádosti o dotace bude přijímat Magistrát hl. města Prahy od 21. 3. 2016. Co je ale podstatné, že dotace se budou poskytovat pouze na již zrealizované projekty. Jinými slovy – žadatel musí nejdříve vše provést na vlastní náklady a pak teprve si může požádat o dotaci. Dotace se týká pouze rodinných domů a může být poskytnuta v případě, že nahradíte kotel na pevná paliva s ručním přikládáním ekologičtějším zařízením – kotlem s automatickým přikládáním (kombinace uhlí s biomasou nebo jen biomasa), plynovým kondenzačním kotlem nebo tepelným čerpadlem. Současně s výměnou tepelného zdroje musíte zajistit zlepšení tepelně izolačních vlastností domu, aby splňoval požadavky minimálně na energetickou třídu „C“ (pokud ji váš dům již nyní nesplňuje). To vše musíte zvládnout tak, abyste žádost včetně veškerých dokladů stihli podat do 29. 12. 2017, kdy příjem žádostí končí, pokud nebudou přidělené prostředky vyčerpány již dříve. Na celou Prahu bylo na kotlíkové dotace vyčleněno pouhých 23,7 milionu korun. Vzhledem k tomu, že maximální výše tzv. uznatelných výdajů je 150 tisíc korun (a z nich odvozená výše dotace je 80 nebo 85 %), je teoreticky možné, že by celou částku mohlo vyčerpat pouhých 185 žadatelů. Proto je třeba žádat co nejdříve, zvláště pokud jste již výměnu provedli. Uznatelné pro dotaci jsou náklady vynaložené od 15. 7. 2015. Podrobné informace o podmínkách získání dotace najdete na webu portalzp.praha.eu. Dotazy je možné vznášet na e-mail kotlikovedotace@praha.eu.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13