Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoc s návratem do zaměstnání

V závěru loňského roku byl ukončen úspěšný projekt Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit přizpůsobivost a uplatnitelnost rodičů na trhu práce při jejich návratu z mateřské (rodičovské) dovolené. Pomoci jim mohlo zvýšení znalostí a dovedností, rozšíření pracovně-právního povědomí a poskytnutí poradenské podpory při skloubení rodinných a pracovních povinností. Do projektu se mohli zapojit nejen rodiče na rodičovské dovolené, ale i ti, kteří jsou krátce po jejím ukončení registrováni jako uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce. Podmínkou zapojení do projektu bylo bydliště na území hl. města Prahy.

Celkem projevilo zájem o projekt 280 rodičů, z toho 1 muž. Několik dalších osob se nemohlo zúčastnit, neboť nesplňovaly podmínky cílové skupiny. Aktivně se do projektu zapojilo 178 osob. Největší zájem byl o certifikované e-learningové kurzy, které mohli rodiče absolvovat z domova nebo v Domě dětí a mládeže Stodůlky. Během realizačního období od května do prosince 2015 úspěšně absolvovalo alespoň jeden modul e-learningu celkem 156 rodičů, 86 využilo možnosti kariérního poradenství a 75 služeb právního poradenství. Bezplatné hlídání dětí v dětském koutku v Domě dětí a mládeže Stodůlky využilo 121 rodičů.

Certifikáty byly absolventkám kurzů předávány v obřadní síni radnice na několika slavnostních setkáních. To poslední proběhlo 17. prosince za účasti vedoucí odboru sociální Heleny Volechové a ředitelky Domu a mládeže Stodůlky Michaely Gaydošové, která byla koordinátorkou projektu.

Projekt měl za cíl podpořit nejméně 100 osob, které absolvují minimálně jeden e-learningový balíček (tedy tři na sebe navazující kurzy), a zároveň jim poskytnout kariérní nebo právní poradenství. Projekt byl úspěšný, neboť v jeho průběhu bylo takto úspěšně podpořeno celkem 103 rodičů.

Rodiče získali podporu zcela zdarma, aktivity byly hrazeny z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Hana Tyranová, manažerka projektu