Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slovo šéfredaktora březen 2016

Vážení čtenáři,

ani jsme se nenadáli a po zvláštní popletené zimě, kdy se krátké vánice střídaly se sluníčkem, máme za dveřmi jaro. A s ním také Velikonoce, které letos vycházejí na poslední březnový víkend. Proto jsme zveřejnili sváteční zamyšlení zdejšího faráře Adama Lodka a přehled bohoslužeb u příležitosti těchto nejvýznamnějších křesťanských svátků. Před Velikonocemi zveme na str. 24 seniory na dvě tvůrčí dílny a vyhlašujeme pro ně soutěž o nejhezčího pečeného beránka a nejkrásnější kraslici. Seniorům, konkrétně jejich studiu, je věnován také prostor v Kaleidoskopu a část Přímé linky. V té druhé části se starosta David Vodrážka zabývá „kotlíkovými“ dotacemi. Tématem STOPu je schválený rozpočet na letošní rok. Kolegyně Eva Černá si tentokrát povídala s nadějným čtrnáctiletým klavíristou Pavlem Praženicou a s Luďkem Thomayerem, ředitelem hypermarketu Globus, který je již patnáctým rokem věrným sponzorem našich Čtenářských soutěží. Ty nechybějí ani v tomto čísle a je tu i soutěž o vstupenky na zajímavý koncert. Provedli jsme ale některé přesuny. Povedené fotografie zaslané čtenáři se přesouvají k listárně na str. 10, Víkendy bez nudy jsou společně s komiksem na straně 29 a Toulky doplňuje obnovená rubrika o osobnostech, po kterých se jmenují nové ulice v Praze 13. A na straně 28 připomínáme fotografiemi ze starých novin Prahu před 110 lety.

Za celou redakci vám přeji radostné a požehnané Velikonoce.

Samuel Truschka, šéfredaktor