Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoce začínají dílnou a soutěží

Zveme na Velikonoční dílnu v Komunitním centru

Všechny seniory z Prahy 13 srdečně zveme dne 24. 3. od 13 do 15 hodin na Velikonoční dílnu v Komunitním centru sv. Prokopa (V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice). Přijďte si s námi povídat o Velikonocích a vyrobit si tradiční velikonoční dekorace. Probíhat budou i ukázky vazeb jarních kytic. Pod vedením zkušené floristky se naučíte vázat jarní výzdobu. Velikonoční dílnu pořádá odbor sociální péče Úřadu MČ Praha 13 pod záštitou místostarosty Pavla Jaroše a ve spolupráci s Komunitním centrem sv. Prokopa. Zájemci o účast mohou kontaktovat odbor sociální péče, 2. patro radnice, nebo zatelefonovat na číslo 235 011 451, paní Alena Houšková.

Vyhlašujeme soutěž pro seniory o nejkrásnějšího beránka a kraslici

Pod záštitou místostarosty Pavla Jaroše vyhlašuje Praha 13 soutěž pro seniory o nejkrásnějšího vlastnoručně upečeného velikonočního beránka a vlastnoručně malovanou či vyrobenou kraslici. Soutěž bude probíhat do 24. 3. 2016. Beránci budou vystaveni dne 24. 3. přímo na Velikonoční dílně v Komunitním centru. Tvůrci nejkrásnějších a nejoriginálnějších beránků s přiloženými recepty a kraslic budou ohodnoceni porotou a obdrží ceny místostarosty.

Chcete-li se soutěže zúčastnit, kontaktujte prosím odbor sociální péče ÚMČ Praha 13, osobně ve 2. patře radnice nebo telefonicky na čísle 235 011 451, paní Houšková.

Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče