Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bude mít Praha 13 naučnou stezku a hustší síť cyklostezek?

Jízda na kole je stále oblíbenějším způsobem rekreace. Síť cyklostezek, značených cyklotras, ale také naučných stezek se v ČR každým rokem rozrůstá. V Praze 13 byl vybudován desetikilometrový cyklookruh „Za prací a zábavou“, který je ve správě městské části. Ten navazuje na dálkovou cyklistickou trasu Greenways Praha – Vídeň a na cyklotrasu celopražského významu Řepy – Hlubočepy, které spravuje MHMP. KČT otevřel v Praze 13 zhruba šestikilometrovou vozíčkářskou turistickou trasu. Vlastní naučnou stezku naše městská část nemá. Domníváte se, že je v Praze 13 síť cyklostezek dostatečná? Měla by městská část na svém území podporovat vznik naučných stezek?

ANO 2011

Za současnou síť cyklostezek v naší městské části se rozhodně nemusíme stydět a myslíme si, že má kapacitu na to, aby v ní vznikly stezky další. Nikoli však za každou cenu a jen proto, abychom si mohli někde odškrtnout čárku, že rozvoj cyklostezek podporujeme. Máme při tom na mysli nejen typický charakter „třináctky“ na pomezí předměstí a volné, nezastavěné krajiny, ale především převažující věkovou strukturu zdejšího obyvatelstva a v neposlední řadě i stále více se projevující nástup civilizačních chorob. Řada studií z různých částí světa, včetně analýzy Světové zdravotnické organizace (WHO), jednoznačně potvrzuje, že pohyb na zelených plochách zlepšuje jak fyzické, tak i duševní zdraví člověka. Právě přírodě blízké prostředí včetně zelených ploch na Praze 13 by si zasloužilo alespoň jednu rozumným způsobem naplánovanou a hlavně pravidelně udržovanou naučnou stezku. Vhodným řešením by bylo propojení s již existující naučnou stezkou v Řepích.

Marcela Plesníková, klub hnutí ANO 2011

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Síť cyklostezek a zejména cyklotras se na Praze 13 může zdát dostatečná. Problémem jsou její některé zjevné nedostatky. I když se přes Centrální park na kole běžně jezdí, úředně přes Centrální park do Prokopského údolí cyklostezka nevede. Nedaří se vykoupit jeden pozemek na její trase ani získat souhlas jeho vlastníka, takže ji nelze postavit. Vyvlastnění v zájmu výstavby cyklostezky zákony nepřipouští. Otázkou je, zda by se neměly některé cyklostezky a cyklotrasy dělit pruhem na část pro cyklisty a na část pro chodce. Bohužel ne všichni cyklisté jsou vůči chodcům ohleduplní. Otázkou je, zda některé úseky cyklostezek s nezpevněným povrchem nezpevnit. Pro cyklisty by to bylo jistě pohodlnější. Problém je, že některé cesty jsou v soukromém vlastnictví a městská část nemůže investovat do soukromého majetku. Zpevněný povrch přitom může přilákat i motorky a auta a tím i zhoršit bezpečnost cyklistů. Zákaz zde nemusí vždy pomoci.

Jan Zeman, zastupitel za KSČM

TOP 09

Síť cyklostezek pro sport, rekreaci a turistiku v Praze 13 je vcelku dostatečná, ne však jejich technický stav a údržba. Chybí další lávka pro pěší a cyklisty přes Rozvadovskou spojku. Zcela nedostatečná je však infrastruktura pro městskou cyklistiku. Praha 13 by se měla stát místem, kde je jízda na kole součástí místní kultury a lidé dojíždějí na kole do práce, do restaurací a za svými povinnostmi. Pro rozšíření městské cyklistiky v Praze 13 je nutné, aby se lidé na kolech cítili komfortně a bezpečně. Všude tam, kde je to možné, by měly být zřízeny vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, křižovatky s prostorem pro cyklisty a instalovány další stojany na kola. Současně by měla probíhat potřebná osvěta mezi občany. TOP 09 Praha 13 podporuje a nadále bude podporovat všestranný rozvoj cyklistiky v Praze 13. Vedle stávající naučné stezky Údolím Dalejského potoka budeme ve spolupráci s Prahou 5 iniciovat vznik další naučné stezky přes lokalitu Stodůlky Háje směrem k přírodní památce Kalvárie v Motole.

Ivana Todlová, klub zastupitelů TOP 09

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Rozvoji cyklotras a cyklostezek stejně jako jiných liniových staveb nejvíce brání majetkoprávní vztahy. Praha 13 má připraven projekt na vodorovné označení trasy přes Centrální park, který by zajistil bezpečnější provoz v parku. Jeden z pozemků na trase však není vykoupen. Trasa pro vozíčkáře byla otevřena v červnu roku 2012. Je opatřena speciálními turistickými směrovkami. Na trase je umístěno šest informačních panelů. V pokračování úspěšného projektu brání bohužel majetkoprávní vztahy. Za naučnou stezku lze označit „Příjemný výlet“ podél Prokopského potoka na Zlíchov, který začíná poblíž stanice metra B – Stodůlky u prameniště Prokopského potoka. Informační tabule pojednává o zajímavostech, jež leží na trase Prokopského potoka. Praha 13 podporuje rozvoj cykloturistiky, pěší turistiky i dalších aktivit rozvíjejících pohyb vlastní silou. Vedle snahy o označování tras se zapojujeme i do různých kampaní s tím souvisejících.

Štěpán Hošna, klub ČSSD

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Naše městská část může i díky své poloze nabídnout občanům řadu způsobů sportovního vyžití, ke kterým cykloturistika bezesporu patří. A jsou to právě cyklotrasy a cyklostezky, které kromě jiného nabízejí cyklistům i bezpečný pohyb. V Praze 13 je zmíněný cyklookruh Za prací a zábavou navazující na trasu Greenways Praha – Vídeň. V současné době je už připraven projekt na propojení Centrálního parku s Prokopským údolím, jehož součástí je i vybudování lávky u OC Globus. Dalším je projekt na vodorovné označení cyklotrasy v Centrálním parku, které by pomohlo zklidnění a systematizaci cyklodopravy. V cestě ale stále stojí nevyřešené majetkoprávní vztahy. O vybudování nové naučné stezky  zatím městská část neuvažuje. Nicméně náměty na vybudování naučné stezky obohacené např. moderními architektonickými prvky uvítáme. Občané mají v současné době k dispozici naučnou stezku vedoucí z Nových Butovic do Prokopského údolí a stezku Údolím Dalejského potoka.

Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

ZELENÍ A PIRÁTI PRO 13

Naučná stezka může být vítaným zpestřením pro maminky s kočárky, pejskaře, důchodce na procházce, sportovce, děti i každému kdo jen náhodou bude procházet parkem. Inspiraci máme hned v sousedních Řepích. Tam informuje o historii, ukazuje černobílé fotografie z minulého i předminulého století, sděluje na jaké živočichy a rostliny zde můžeme narazit. Chtěli bychom vybudovat v lužinském parku stezku, která bude mít navíc i sportovní a zábavnou část. Pro děti i dospělé. Na každém stanovišti vás bude čekat sportovní výzva. Také cestou budete plnit vědomostní kvíz, který se bude vázat buď k bezprostřednímu okolí, nebo k naší městské části všeobecně. Celá naučná stezka bude očíslovaná a každé místo bude opatřené mapkou ostatních. Na konci se dozvíte, kolik vašich odpovědí bylo správných a jaká je vaše sportovní kondice například s ohledem na věk a pár tipů jak se zlepšit.

Jan Fíla, Tomáš Murňák, Zelení a Piráti pro 13