Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další!


datum
ulice
čas přistavení
31. 3.
náměstí Na Lužinách
13.00 – 16.00
7. 4.
K Fialce (plocha u č. 1219)
13.00 – 16.00
8. 4.
K Sopce (zpevněná plocha)
9.00 – 12.00
8. 4.
5. máje (proti č. 325/55)
13.00 – 16.00
14. 4.
Vstavačová (u retenční nádrže)
9.00 – 12.00
14. 4.
K Hájům (křižovatka s ul. Okruhová)
13.00 – 16.00
15. 4.
náměstí Na Lužinách
13.00 – 16.00
15. 4.
K Řeporyjím (křižovatka s ul. K Chabům)
13.00 – 16.00
21. 4.
K Fialce (plocha u č. 1219)
9.00 – 12.00
21. 4.
K Opatřilce (křižovatka s ul. K Jihu)
13.00 – 16.00
22. 4.
U Kašny (odstavná plocha)
9.00 – 12.00
22. 4.
K Sopce (zpevněná plocha)
13.00 – 16.00
28. 4.
K Řeporyjím (křižovatka s ul. V Brůdku)
9.00 – 12.00
28. 4.
5. máje (plocha proti č. 325)
13.00 – 16.00

Michaela Líčková