Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace k placení poplatku za psa

Poplatek se platí za psa staršího tří měsíců věku. Roční sazby a splatnosti poplatku za jednoho psa jsou pro MČ Praha 13 následující:

  • v rodinném domě 600 Kč – splatnost do 31. 3. 2018
  • v provozovně 600 Kč – splatnost do 31. 3. 2018
  • v bytovém domě 1 500 Kč – splatnost 750 Kč do 31. 3. a 750 Kč do 31. 8. 2018

Výjimkou z těchto sazeb jsou osoby bez příjmů, které pobírají pouze důchod (invalidní, vdovský, starobní, sirotčí). Ty po předložení potřebných dokladů platí za psa roční poplatek 200 Kč se splatností do 31. 3. 2018. Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %. Úřad MČ Praha 13 rozesílá kompletně vyplněné složenky všem, kdo jsou k poplatku za psa přihlášeni.

Je to nadstandardní služba pro občany, aby chovatelé psů nemuseli zjišťovat svůj variabilní symbol a minimalizovala se tak případná chybovost při poukazování plateb.

Platbu za psa lze provést:

  • hotovostní či bezhotovostní platbou v pokladně ÚMČ Praha 13 (pondělí a středa 8.00–18.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00)
  • hotovostní úhradou složenky v pobočce České pošty, s.p.
  • hotovostní úhradou složenky v pobočkách České spořitelny, a.s.
  • bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13 (č. ú. 19-2000875359/0800) s uvedením jména a variabilního symbolu ze složenky

Dotazy směřujte na:

Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5, tel. 235 011 411, fax 235 011 414, cizam@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků