Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poruchy veřejného osvětlení

Poruchy či havárie veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy je možné ohlašovat na Centrálním dispečinku veřejného osvětlení na telefonním čísle 224 915 151 nebo na e-mailu poruchyvo@pre.cz. Centrální dispečink veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy provozuje společnost PREdistribuce, a.s., která na základě smlouvy se společností Trade Centre Praha, a.s., správu a provoz veřejného osvětlení zajišťuje.

-red-