Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoční bohoslužby


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. JAKUBA ST.

KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH

Květná neděle – 25. března

8.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

9.30 hod. – latinská mše se svěcením ratolestí

18.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Zelený čtvrtek – 29. března

17.00 hod. – mše sv. na památku Večeře Páně s umýváním nohou

Velký pátek – 30. března

17.00 hod. – Velkopáteční obřady

Veliká noc – 31. března – 1. dubna

20.00 hod. – Velikonoční vigilie s křtem

Boží hod – 1. dubna

8.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

9.30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

KOSTEL SV. PROKOPA

Květná neděle – 25. března

9.30 hod. – mše sv. pro rodiny s dětmi se svěcením ratolestí

11.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Zelený čtvrtek – 29. března

19.00 hod. – mše sv. na památku Večeře Páně s umýváním nohou

Velký pátek – 30. března

15.00 hod. – Velkopáteční obřady

Veliká noc – 31. března – 1. dubna

20.30 hod. – Velikonoční vigilie s křtem

Boží hod – 1. dubna

9.30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

11.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

KOSTEL SV. KŘÍŽE A SV. HELENY

(při železniční trati u viaduktu nad stanicí autobusů č. 142, 380 – Bílý Beránek)

Neděle 1. 4. v 9.00

Řeckokatolická zpívaná velikonoční sv. liturgie

V kostele se každou neděli od 9.00 konají pravidelné řeckokatolické bohoslužby.

Kostel je otevřený každou neděli od 8.00 do 10.00 hodin.

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ CENTRUM LUKA

(Mukařovského 1986, stanice metra Luka)

Pátek 30. března v 18.00

Cesta kříže

Během cesty bude několik zastavení s čtením z Bible o Kristově cestě do Jeruzaléma až po ukřižování, závěr s modlitbami na Makču Pikču.

Zveme všechny, kdo chtějí společně prožít Velikonoční poselství.

Sraz v 18.00 v křesťanském centru na Lukách.

Neděle 1. dubna v 8.30

Ranní vítání vzkříšeného Pána

V 8.30 se sejdeme na Makču Pikču ke společným modlitbám a chválám, poté se vydáme na Velikonoční shromáždění do křesťanského centra Třináctka.

Neděle 1. dubna v 10.00

Velikonoční bohoslužba

Velikonoční shromáždění s Večeří Páně a s nabídkou simultánního tlumočení do angličtiny v křesťanském centru.