Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výstavba nových parkovacích míst

Radnice se potýká s nedostatečným počtem parkovacích stání pro obyvatele Prahy 13. Jednou z variant, jak problém řešit, je výstavba nových parkovacích míst. Jaké jsou možnosti radnice?

Asi nejaktuálnějším projektem výstavby nových parkovacích míst je rozšíření parkoviště v ulici Bellušova. Je třeba přistoupit ke stavebním úpravám tak, aby došlo k navýšení parkovacích míst a ke zlepšení dopravní obslužnosti a bezpečnosti provozu. Návrh projektu předpokládá navýšení počtu parkovacích stání tím, že budou nahrazena podélná stání u chodníkové hrany na straně bytových domů za stání kolmá. K vytvoření navržených oboustranných kolmých parkovacích stání je zapotřebí stavebních úprav, které se samozřejmě dotknou stávající části vozovek, chodníků a zeleně.

V současné době máme v Bellušově ulici 253 míst k parkování. Díky realizaci projektu přibyde 59 míst, celková kapacita tedy bude 312 stání.

V nedávné době proběhlo výběrové řízení na dodavatele stav by. Jako dodavatel byla vybrána společnost „SWIETELSKY stavební s.r.o. – o.z. Dopravní stavby STŘED“. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 19. března 2018. Vzhledem k jejich rozsahu bude stavba realizována postupně po etapách, které na sebe budou plynule navazovat.

V rámci výstavby dojde k úpravě a revitalizaci stávajících ploch zeleně. V rámci těchto úprav budou plochy mírně zmenšeny a znovu osázeny novou výsadbou dle návrhu projektanta. Podrobné informace o průběhu realizace stavby budou ve spolupráci se stavebníkem vyvěšeny na hlavních vstupních dveřích dotčených bytových domů.

Vím, že každý stavební zásah v daném území s sebou přináší omezení a zhoršení pohody bydlení po dobu své realizace. MČ Praha 13 ve spolupráci s dodavatelem stavby učiní v maximální možné míře všechny potřebné kroky k tomu, aby tyto negativní vlivy byly co nejmenší a výsledná realizace proběhla ke spokojenosti všech obyvatel v dané lokalitě.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13