Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Polyfunkční domy Lužiny

Vážený pane starosto, v minulosti jste podal podnět k zahájení přezkumného řízení ke stavbě Polyfunkčních domů Lužiny. Dozvěděli jsme se, že odbor životního prostředí vydal souhlasného stanovisko s kácením dřevin v okolí obchodního centra Lužiny. Předpokládáme, že toto kácení souvisí s budoucí výstavbou Polyfunkčních domů. Věřím, že došlo k nějakému omylu a stavba nebude dovolena.

Za zásadním nesouhlasem s touto kontroverzní stavbou si radnice Prahy 13 nadále stojí. Nicméně je zde namístě občanům vysvětlit podstatný rozdíl mezi fungováním státní správy a samosprávy. Do působnosti státní správy spadá Vámi zmíněný odbor životního prostředí, který dle mých zjištění zatím vede řízení o kácení dřevin v dané oblasti. Souhlasné stanovisko tedy ještě rozhodně vydáno nebylo. Odbor životního prostředí musí postupovat v souladu se všemi platnými právními předpisy. Zároveň v souladu s těmito předpisy je tento odbor povinen informovat registrovaná občanská sdružení o zahájení řízení o kácení dřevin. Oslovená občanská sdružení měla zákonnou možnost přihlásit se do 8 dnů od doručení oznámení o možnost stát se účastníky řízení. V tom případě by mohla do celého řízení zasahovat a vznášet námitky a případná nesouhlasná stanoviska. V tomto případě svou možnost využila dvě občanská sdružení z celkem devíti registrovaných. V současné době tedy probíhá zmiňované řízení, jehož výsledek bude znám až po jeho řádném ukončení. Pozice samosprávy, kterou zastává radnice prostřednictvím starosty a rady, je úplně odlišná. Do řízení jako takového zasahovat nemůžeme. Využiji však veškerých právních možností, které naopak jako starosta zastupující obyvatele městské části Praha 13 mám, abych svému slibu vůči občanům dostál. Stále věřím, že se nám podaří využít všech zákonných možností k zastavení výstavby, kterou na našem území nechceme.

Vizualizace

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13