Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Původní jídelna v ZŠ Kuncova ustoupí novým učebnám

Nedávno byla otevřena budova nové kuchyně a jídelny ve FZŠ Trávníčkova. Co bude s volným prostorem po původní jídelně?

Otevření nové kuchyně a jídelny na zmiňované základní škole nebyla jediná větší investiční akce městské části tohoto druhu. V loňském roce se nám povedlo zrealizovat stejný projekt také v ZŠ Kuncova. To znamená, že na obou těchto školách se momentálně uvolnily prostory po původních jídelnách a kuchyních.

V současné chvíli zaznamenáváme přesun tzv. populační vlny z nižších ročníků na druhý stupeň základních škol. Což znamená, že na druhém stupni potřebujeme více odborných učeben. Přesun těchto silných ročníků do sedmých, osmých a devátých tříd je zapotřebí co nejdříve řešit. Navíc v Praze 13 vznikají nové byty, kam se z velké části stěhují rodiny s malými dětmi. Městská část s tímto faktem musí počítat a těmto dětem do budoucna zajistit volná místa ve školách. Částečné řešení nám tedy nabízí vzniklá situace. Máme zpracován projekt, který počítá se vznikem dvanácti nových učeben ve FZŠ Trávníčkova a dalších dvanácti učeben v ZŠ Kuncova. Uvolněné prostory po jídelnách tak najdou své využití.

Navíc bychom rádi stabilizovali počty pedagogických pracovníků. Aktuálně se nám nedostává fyzikářů, chemikářů a pedagogů vyučujících výpočetní techniku. Rovněž učitelů pro 1. stupeň je v poslední době velmi málo. Na obou školách tedy počítáme s výstavbou dvou malometrážních bytů, které by sloužily jako pobídka pro tyto pedagogy.

Náklady na tak rozsáhlou rekonstrukci samozřejmě nejsou malé, požádali jsme tedy o součinnost Magistrát hl. m. Prahy. V případě, že se nám podaří získat potřebné finanční prostředky, zahájíme stavební práce ještě v tomto roce.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13