Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ukliďme Česko 2019

Srdcem akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která se letos uskuteční 6. dubna, jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. Lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si předem sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh akce. Hlavní organizátor www.uklidmecesko.cz jim k tomu poskytuje know-how, pevné pytle na sesbíraný odpad a veškerou další potřebnou podporu. Pro zájemce o zorganizování úklidové skupiny je více informací na www.uklidmecesko.cz/about/zakladniinformace/. Vytvořené a u hlavního organizátora akce zaregistrované skupiny (z podniků, občanských spolků, společností SV, škol apod.) se mohou předem hlásit na odboru životního prostředí u Dany Céové, ceovad@p13.mepnet.cz, tel. 235 011 474. Pomůže vám vytipovat vhodnou lokalitu k úklidu, po dohodě zajistí odvoz pytlů se sebraným odpadem z domluveného prostranství. Nejlepší je napsat po akci e-mail, ve kterém uvedete, kolik lidí se zúčastnilo, jak se jmenovala skupina, kolik odpadu a kde se sebralo, případně připojit fotku a na mapě vyznačit místo, kde pytle připravené k odvozu jsou (menší množství pytlů můžeme poskytnout). Informace, které nám zašlete, pak použijeme na webu a v časopise STOP. MČ Praha 13 tuto akci velice vítá, podporuje a děkuje všem zdejším skupinám, které se již několik let do úklidu zapojují. Vždy vysbírají obrovské množství odpadků, pomáhají s likvidací černých skládek a také šetří nemalou část finančních prostředků, které jsou z rozpočtu městské části na úklid každoročně vynakládány.

Dana Céová