Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kurzova ulice

Protíná celou Velkou Ohradu severojižním směrem, vychází z ulice Janského a opět do ní ústí. Pojmenována je na počest jednoho ze zakladatelů české oftalmologie, profesora Univerzity Karlovy, člena ČSAV, českého lékaře a oftalmologa Jaromíra Kurze. Narodil se 29. června 1895 v Praze. Byl pravnukem Františka Ladislava Čelakovského. První v ČSR provedl transplantaci rohovky, zabýval se léčbou šilhavosti. Vynikl hlavně operativní léčbou očních onemocnění, zejména v oblasti keratoplastiky a v oftalmoneurologie. Zajímal se také o historii očního lékařství. Od své promoce v roce 1920 působil na pražské oční klinice Jana Deyla. Roku 1929 se Jaromír Kurz stal docentem Karlovy univerzity. Značným dílem se zasloužil o založení Deylova ústavu. Pro neárijský původ manželky byl z oční kliniky Jana Deyla v době okupace odvolán a až po jejím skončení se mohl vrátit. V roce 1945 převzal německou oční kliniku, z níž vybudoval II. pražskou oční kliniku fakulty všeobecného lékařství UK, jíž se stal profesorem, přednostou i vedoucím laboratoře fyziologie a patologie zrakového analyzátoru ČSAV. To bylo pracoviště, kde se v úplných začátcích a vlastně pokusně začaly pacientům aplikovat Wichterleho měkké, hydrofilní a flexibilní kontaktní čočky. V osobě Jaromíra Kurze je spojena činnost pedagoga (vydal dvě učebnice oftalmologie), vědce a lékaře, získal mnohá lékařská i státní ocenění. Byl později jediným z našich očních lékařů zvolen akademikem. Společně s Emilem Dienstbierem a Otakarem Matouškem patří k jednomu ze zakladatelů české oftalmologie. Akademik prof. MUDr. Jaromír Kurz zemřel 30. října 1965 v Praze.

Dan Novotný