Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Začátek roku ve znamení změn


Začátek roku ve znamení změn Vláda a zákonodárci přichystali do nového roku řadu změn. A mnoho z nich se týká nás všech. Ať už jde o navyšování rodičovského příspěvku, penzí, mezd, záloh na sociální a zdravotní pojištění, úprav výdajových paušálů u OSVČ, EET či daňového přiznání. Pojďme se na některé z nich podívat zblízka.
Rodičovský příspěvek
se zvyšuje z dosavadních 220 tisíc na 300 tisíc Kč v případě jednoho potomka, respektive z 330 tisíc na 450 tisíc u vícerčat. I nadále platí, že čerpání příspěvku lze rozvrhnout až na čtyři roky. Tato bezesporu pozitivní zpráva má však pro některé z rodičů poněkud hořkou příchuť. Na 80 tisíc totiž nejspíš nedosáhnou ti, kteří již svých 220 tisíc vyčerpali. Týká se to přibližně pětiny rodin s dětmi mladšími čtyř let. Někteří poslanci však již avizovali, že takový krok považují za diskriminaci a obrátí se proto na ústavní soud. Na to, jak celá věc dopadne si tedy ještě budeme muset počkat. Rodiče o příspěvek mohou žádat na příslušném pracovišti úřadu práce a to buď osobně, nebo elektronicky s certifikovaným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky. Pokud už rodičovský příspěvek čerpáte a týká se vás jeho navýšení, není nutné cokoli podnikat. Úřad práce cílovou částku automaticky navýší s tím, že příspěvek bude vyplácen buď ve stávající měsíční výši až do vyčerpání 300 tisíc, nebo ve změněné výši v závislosti na době, která zbývá do dovršení čtyř let věku dítěte. Finančně si v roce 2020 polepší i důchodci. Automatická valorizace se týká všech typů důchodů – starobních, invalidních, vdovských a vdoveckých i sirotčích. Průměrný důchod stoupne o 900 Kč stejně jako vloni. Vláda tak nad rámec automatické valorizace přidala 151 Kč.
V novém roce se zvyšuje také minimální mzda, a to ze stávajících 13 350 Kč na 14 600 Kč. Minimální hodinová sazba tak nyní činí 87,30 Kč. V České republice takovou mzdu pobírá přibližně 150 tisíc lidí. Změny v minimální mzdě s sebou ovšem přinášejí řadu dalších důsledků. Musela se totiž zvýšit i tzv. zaručená mzda, garantující minimální výdělek podle jednotlivých typů pracovní činnosti v závislosti na její složitosti, namáhavosti a odpovědnosti. Těchto typů zákon rozeznává osm a nazývá je také mzdové tarify. Minimální mzda lékaře tak například dosahuje 26 500 Kč měsíčně. Změna mzdových tarifů má ale dopad i na limit tzv. nekolidujícího zaměstnání, který se týká uchazečů o práci evidovaných na úřadech práce, na výši záloh na zdravotní pojištění (u osob bez zdanitelných příjmů letos činí už 1 971 Kč) nebo na minimální limit ročního výdělku, který je potřeba pro možnost uplatnit daňový bonus u slevy na dítě. Takový žadatel si nyní musí vydělat alespoň 87 600 Kč, zatímco v loňském roce stačilo 80 100 Kč.
Již zmíněné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění se v případě OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, zvyšují na 2 544 Kč, respektive 2 352 Kč. Pro vedlejší činnost je minimální částka u sociálního pojištění 1 018 Kč, u zdravotního se nemusí platit nic. Pro OSVČ se dále navýšily výdajové paušály. Hranice příjmů, z nichž je lze odečíst, se zdvojnásobila a rovná se tak dvěma milionům Kč. Procentní výše pro jednotlivé typy OSVČ se nijak nemění. Vyšší limit bude možné zpětně uplatnit už u příjmů z roku 2019.
V průběhu letošního roku chystá ministerstvo financí spuštění dlouho očekávaného a slibovaného „online finančního úřadu“, tedy portálu Moje daně. Podle ministerstva se bude podobat internetovému bankovnictví, usnadní komunikaci daňových poplatníků s úředníky, vyplňování a podávání daňových přiznání a nabídne přehled všech povinností. Zároveň s tím stát počítá s posunutím termínu podání daňových přiznání o měsíc a zkrácení doby pro výplatu případných přeplatků o 15 dnů.

Ondřej Marek, majetkový poradce,
ondrej.marek@sbelter.cz