Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veterán Cup Stodůlky 2020


V sobotu 15. února, jak bylo v časopisu STOP avizováno, se uskutečnil devátý ročník volejbalového turnaje Veterán Cup Stodůlky 2020. V tělocvičnách Základní školy Bronzová se sešlo celkem osm převážně místních týmů nebo družstev z blízkého okolí.
Slavnostního zahájení turnaje se účastnili zakládající členové volejbalového oddílu Sokola Stodůlky Jarmila Kubrová, Slávka Tlamichová, František Kejha, Eduard Uhlíř a Oldřich Broj, kterým za rozvoj sportu ve Stodůlkách a jejich celoživotní sportovní aktivitu poděkoval místostarosta naší městské části David Zelený. Zároveň jim předal pamětní listy a drobné upomínkové předměty. To ale nebylo všechno – slavnostnímu zahájení byli přítomni také ředitelka ZŠ Bronzová Alena Šoukalová a za Středisko sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek, kteří jim předali kytičky a trička s logem turnaje. XXL veteráni pak rozlosovali družstva do dvou skupin a samozřejmě sledovali průběh turnaje. Navíc každý z nich svému favoritovi vydatně fandil. V průběhu turnajového klání prozrazovali „svým hráčům“ dřívější herní taktiky a snažili se družstvům k lepším výkonům pomoci třeba s podporou stopičky alkoholu ☺.
V pozdních odpoledních hodinách bylo známo celkové pořadí a tím také tři nejlepší týmy. Třetí místo obsadil Sokol Jinonice, druhá příčka patřila Rokyťákům. A pomyslné zlato? Tak to si odneslo družstvo Pšoukaři.
Děkujeme organizátorům Sokola Stodůlky, městské části Praha 13 a všem, kteří se na přípravě a průběhu celého turnaje podíleli. Zejména pak sportovnímu pochopení ze strany partnerů turnaje Základní škole Bronzová a Středisku sociálních služeb Prahy 13.

Jaroslav Matýsek