Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Domácí neshody

V letošním roce došlo z našeho pohledu k nárůstu počtu konfliktů mezi členy jedné domácnosti. Pro strážníky se vždy jedná o velmi složitou situaci, protože častými svědky jejich zásahu jsou i děti. Jeden z posledních případů se odehrál 22. ledna v nočních hodinách v ulici Petržílkova, kdy po předchozí vyhrocené hádce utekl jeden z partnerů i s dětmi pouze naboso a v pyžamu na chodník. Po intervenci strážníků sice došlo v rodině ke zklidnění, přesto byla celá věc předána policistům z místního oddělení k dalšímu opatření, kterým v těchto případech může být i vykázání agresivního partnera z domácnosti. Uvedená problematika napjatých mezilidských vztahů v rodinách však není výhradně záležitostí lidí v produktivním věku s dětmi, ale i starších občanů. Naši strážníci dne 3. února během dopoledne zasahovali na svěřeném teritoriu při obdobné události v jednom z rodinných domů. Oběma aktérům bylo více než sedmdesát let. V tomto případě došlo dokonce k vážným výhrůžkám. Naštěstí se strážníkům podařilo věc vyřešit bez zranění účastníků. Podnapilý pachatel skončil na nejbližším útvaru Policie České republiky. Dalším problémem pro zasahující strážníky v domácnostech občanů je skutečnost, že často musí jednat s osobami silně ovlivněnými alkoholem. Nezřídka pak dochází k útokům na příslušníky městské policie, kteří jsou nuceni sjednat pořádek za použití donucovacích prostředků.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP