Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z VAŠICH DOPISŮ

Vážená redakce,

ráda bych touto cestou poděkovala pracovníkům Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde jsem byla vloni od 30. srpna do 21. prosince hospitalizována. ÚHKT je pro mne nejlepší místo na naší planetě.
Poslední srpnový den jsem byla z pohotovosti ve FN Motol převezena do ÚHKT, U Nemocnice 2094/1, Praha 2. Můj zdravotní stav byl velmi vážný, byla mi diagnostikována akutní myeloidní leukémie. Péče v tomto zdravotnickém zařízení byla od prvního okamžiku neskutečná. Profesionální přístup lékařů i sester obohacený vlídností, vstřícností, úsměvem, trpělivostí, pohlazením...
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří o mne pečovali. Lékařům, kteří hledali a stále hledají cestu k mému uzdravení. Sestrám, které se o mne staraly. Nejblíže mám k sestře Kateřině Patočkové (turistce) – mnohokrát za vše děkuji, Kateřinko. A dobře mi bylo s Lucií a Vendy. Za vše děkuji Janince a Iris z kuchyňky, na které s láskou vzpomínám a nikdy nezapomenu. Pečovaly o mne jako maminky. Děkuji ale i sanitářům a pracovnicím úklidu, kterým nikdy nechyběl úsměv na tváři.
Nyní jsem v domácím léčení, docházím ambulantně k MUDr. Ráčilovi, který se svým lékařským týmem vymyslel a zahájil mou další léčbu. Ústav hematologie a krevní transfuze je pro mne v současné době nejlepší místo na naší planetě, nesmírně si vážím toho, že jsem právě jejich pacient.

Jílková Lenka

Poděkování pedagogům

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem pedagogům FZŠ profesora Otokara Chlupa za práci, kterou odvádí v této nelehké době při distanční výuce. Klobouk dolů!
Děkujeme Vám, že se snažíte děti zaujmout a dáváte si práci s vymýšlením pestré a zajímavé výuky. Děti i my – rodiče – to oceňujeme a děkujeme Vám za to! Jste skvělí!
Ze srdce děkuji za všechny rodiče žáků FZŠ prof. O. Chlupa.

Kateřina Maroušková Lejdarová,
maminka žákyň Marjánky a Madlenky

Skleník Fata Morgana

Každý měsíc se s velkým zájmem dívám do Kalendáře akcí, kde pokaždé najdu inspiraci na příjemně strávený volný čas. Teď, v době pandemie, je sice akcí jako šafránu, ale věřím, že se to už brzy změní. Těším se, až otevřou zoologickou zahradu, kam chodím často a ráda. Stejně ráda navštěvuji trojskou botanickou zahradu. Teď jsem někde slyšela nebo četla, že se nějak opravuje skleník Fata Morgana. Nemáte k tomu nějaké informace?

Zdeňka Bartoňová

Skleník Fata Morgana nespí, prochází další proměnou. Pod tímto názvem nám do redakce přišla tisková zpráva, kde se mj. píše: Botanická zahrada hl. m. Prahy využila dočasného uzavření skleníku Fata Morgana a pokračuje v obnově jeho expozic. V současnosti probíhají práce poblíž tropického jezera v prostřední části. Vznikají zde umělé epifytní kmeny, které poslouží k prezentaci vzácných tropických rostlin z nížinného deštného pralesa. Aby byl vzhled betonových kmenů co nejpřirozenější, přizvala zahrada k jejich návrhu výtvarníky. Jedná se o už šestou podobnou stavbu ve vnitřním prostoru skleníku Fata Morgana. Její kompletní dokončení je plánováno na konec března tohoto roku. Součástí expozic skleníku Fata Morgana jsou již od jeho otevření v roce 2004 umělé kmeny, které slouží k prezentaci epifytních rostlin, jež v tropických oblastech rostou přichycené na větvích vysoko v korunách stromů. „Stav těchto kmenů se postupem času a vlivem klimatických podmínek stal nevyhovujícím, proto jsme přistoupili k jejich postupné obnově. Od roku 2016 vzniklo uvnitř skleníku Fata Morgana již pět nových betonových kmenů a zároveň došlo k úpravě expozic v chlazené části. Při tvorbě vycházíme z dobrých zkušeností s konstrukcí tvořenou ocelovou výztuží a stříkaným betonem. Finální úpravy pak probíhají dle výtvarných návrhů inspirovaných reálnými přírodními kmeny. Důležitá je pro nás autentičnost, což se nám nutno říci daří, jelikož někdy i sami odborníci, kteří skleník navštíví, váhají, zda jde o objekt umělý, nebo pocházející z přírody,“ uvedl ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy Bohumil Černý. Více informací najdete na webových stránkách www.botanicka.cz.

-red-