Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Předjarní vítr roznáší odpadky, ohrožuje i stromy

Stalo se už hezkou tradicí společně s místními obyvateli uklízet Prahu 13 po zimě, vánočních a novoročních oslavách... Ruku v ruce s oslavami jdou přeplňované kontejnery obalovým materiálem, ze kterých vítr roznáší odpadky do okolí našeho bydliště. Ty se válí všude – na veřejných prostranstvích, okolo komunikací, trafostanic, jsou zachyceny v keřích a na stromech, jsou zkrátka všude a hyzdí naše společné životní prostředí. A nejinak tomu bylo i letos, takže jsme se opět společně přidali k akci Ukliďme svět, Ukliďme Česko, Ukliďme Prahu 13. Hlavní úklidový den pro letošní jarní akci je plánován na 26. března. Není však problém se k úklidu připojit i v jiném termínu. Těžištěm této dobrovolnické akce jsou lidé, kteří zorganizují společný úklid ve zvolené lokalitě a zaregistrují se. Pracovníci Úřadu městské části Praha 13 akci opět podpoří. Organizátoři zaregistrovaných skupin z podniků, občanských spolků, společností vlastníků, škol apod. se mohou předem hlásit na odboru životního prostředí u Dany Céové, ceovad@praha13.cz, tel. 235 011 474. V případě zájmu vám rádi pomůžeme vytipovat vhodnou lokalitu k úklidu, po dohodě poskytneme pytle a rukavice. Po úklidu zajistíme odvoz pytlů se sebraným odpadem z domluveného prostranství. Budeme moc rádi, když nám po akci zašlete e-mail, ve kterém uvedete, kolik lidí se úklidu zúčastnilo, kde probíhal, jak se jmenovala vaše skupina, kolik odpadu se sebralo, případně připojíte fotku a na mapě vyznačíte místo, kde se nachází pytle připravené k odvozu. Informace, které nám zašlete, pak použijeme s vaším svolením v článku na webu a v časopise STOP. Děkujeme všem zdejším skupinám, které se spolu s námi už řadu let do jarního úklidu zapojují. Vážíme si dobrovolníků, kteří vždy ve svém volném čase vysbírají obrovské množství odpadků, pomáhají nám s likvidací černých skládek a šetří tak nemalou část finančních prostředků každoročně vynakládaných na úklidy veřejných prostranství z rozpočtu městské části. Doufáme, že covid je za námi, přesto doporučujeme dodržování bezpečnosti při práci a také respektování potřebných hygienických opatření i při dobrovolnických úklidech, aby nedocházelo k úrazům nebo případnému šíření nemocí. Při úklidových akcích je vhodné volit nepromokavé rukavice, pevnou obuv a starší oblečení, je vhodné vybavit se také dezinfekčním přípravkem na očištění rukou.

Kromě běžných úklidů veřejných prostranství, které probíhají třikrát týdně, se Praha 13 opět připojí k organizacím, které provádějí vlastní jarní celoplošný úklid černých skládek na místech často velmi nepřístupných. Vítr neroznáší jen odpadky, které se mnohdy stanou nevítanou „ozdobou“ stromů, ale často na nich napáchá i nenapravitelné škody. Jednou z „obětí“ silného větru by se pravděpodobně stala i vzrostlá smuteční vrba u sportoviště v Centrálním parku. V takto zalidněném urbanizovaném prostředí mohou stromy svým pádem ohrozit majetek nebo dokonce zdraví a bezpečnost obyvatel.

Pravidelní návštěvníci parku zmíněnou vrbu dobře znali, protože patřila k jeho dominantám. Tento letitý strom, jehož větve se skláněly nad hlavní cestou, byl starší než park sám a k tomu místu neodmyslitelně patřil. Při pravidelné obhlídce v parku se zahradníkem ze správcovské firmy a s kolegyněmi z odboru životního prostření jsme si všimli, že je přímo nad cestou jedna z hlavních kosterních větví podélně prasklá a kmen vykazuje známky vysokého stupně poškození hnilobou. Bylo zřejmé, že bezpečnost návštěvníků parku je bezprostředně ohrožena. Hned na místě jsme společně došli k jedinému možnému řešení – dřevina je vysoce riziková a je třeba ji co nejdříve pokácet. Kdybychom tak neučinili, mohlo by dojít k odlomení silné větve nebo k pádu celého stromu. Takové zásahy nás vždy mrzí. Ale naše zodpovědnost občanům je vždy na prvním místě. Dřeviny v naší správě nesmí být v žádném případě pro lidi rizikem. Občané se nás často ptají, proč kácíme strom, když pařez se zdá být na řezu zdravý? To se stalo i v tomto případě. Ne vždy zasahuje hniloba z kmene až do kořenů. Houbová choroba může strom napadnout na různých místech. Většinou se do něj dostane přes různá poranění nebo rány po řezech. Těch na starých stromech najdete nespočet. Pokud je dřevina napadena přes poraněné kořeny, je ohrožena její stabilita od spodu a hniloba se většinou na pařezu vizuálně projeví. Pokud však patogen vstoupí do těla dřeviny výše, tedy na kmeni nebo dokonce v kosterních tlustých větvích vysoko v koruně, houba jej stravuje postupně, dřevo křehne a mění se v měkkou hnilobnou hmotu. Po uříznutí takového stromu pařez může vypadat zcela zdravě, protože houba jej ještě nestačila zasáhnout. Při rozsáhlém napadení stromu houbou stačí silný náraz větru a strom se poláme nebo vyvrátí. Tato vrba byla houbou už silně zasažena, navíc měla prasklou větev přímo nad cestou. Vrby jsou stromy krátkověké. Mají však vysokou životaschopnost, které lze někdy využít k zapěstování nového jedince z pařezu. O to se pokusíme i v případě této vrby.

Dana Céová