Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Putovní výstava s názvem Ne! v přírodě

V atriu radnice bylo od 9. do 25. února vystaveno dvanáct vzácných velkoformátových fotografií Matěje Derecka Harda. Jedná se o osvětovou kampaň, která si klade za cíl poukázat na to, co nedělat v městské přírodě. Nevhodné chování návštěvníků v pražských lesích a parcích se zejména v posledních letech šíří jako lavina. Velmi působivé fotografie proto poukazují na palčivá témata znečišťování přírody odpadky, dotýkání se mláďat volně žijících živočichů, vypouštění splašků do vodních toků, rozdělávání ohňů, ohrožování ostrým světlem nebo hlukem a mnoho dalších nevhodných činností. K přírodě nešetrné chování na nepřehlédnutelných snímcích názorně představuje hned celá řada známých osobností, jako jsou zpěvák a tanečník Jiří Korn, herečka Dagmar Havlová, zpěvák Ben Cristovao, šéfkuchař Přemek Forejt, sportovci David Svoboda, Eva Samková a mnoho dalších. Těší nás, že Praha 13 je první městskou částí, které tuto pozoruhodnou výstavu konanou pod záštitou místostarostky pro životní prostředí Marcely Plesníkové kolegové z Magistrátu hl. m. Prahy zapůjčili. Více o projektu včetně samotných fotografií naleznete na www.nevprirode.cz.

Eva Beránková