Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice,mrazáky, sporáky.

datum
stanoviště
6. 3. – po
Amforová – proti č. 1895/24
6. 3. – po
Janského – parkoviště naproti č. 2370/91
7. 3. – út
Běhounkova x Dominova – parkoviště proti č. 2463
8. 3. – st
Lýskova x Chalabalova – chodník u Grafotechny u č. 1594
9. 3. – čt
Drimlova – parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad u č. 2367/97
9. 3. – čt
Trávníčkova – u tržiště, rozšířený chodník proti č. 1764
13. 3. – po
K Fialce – plocha u č. 1219 (bývalá prodejna potravin)
13. 3. – po
Volutová – parkoviště proti č. 2518/6
14. 3. – út
Böhmova – parkoviště u kotelny
14. 3. – út
Náměstí Na Lužinách x Mládí – parkovací stání
15. 3. – st
Fantova – parkoviště před objektem č. 1742/23
16. 3. – čt
Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16
20. 3.– po
Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)
21. 3. – út
Bronzová – na chodníku u trafostanice (naproti č.2016/13)
22. 3.– st
U Kašny – odstavná plocha
23. 3.– čt
K Řeporyjím x K Chabům – u kapličky
27. 3. – po
Jaroslava Foglara 1333/8 – parkovací záliv
27. 3. – po
Píškova – parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
28. 3. – út
Vlachova x Šostakovičovo náměstí – chodník u domu č. 1511/8
29. 3. – st
Kettnerova – parkoviště u trafostanice proti č. 2053/18
30. 3. – čt
Nad Dalejským údolím – záliv v komunikaci
3. 4. – po
U Jezera – parkoviště proti č. 2039/18
4. 4. – út
Hábova – parkoviště proti č. 1564/8
4. 4. – út
Nušlova – chodník u č. 2576/6 (výjezd z garáží)
5. 4. – st
Červeňanského x Janského – nástupní ostrůvek BUS

Jitka Zámorská, OŽP