Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Březnová křížovka

V březnovém vydání se podíváme do Staronové synagogy v Praze na Josefově, mezinárodně známé také jako Altneuschul, nejstarší památky pražského Židovského Města a jedné z nejstarších dochovaných synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům. Již po více než 700 let slouží jako hlavní synagoga pražské židovské obce. Podle pověsti ...TAJENKA, umělé bytosti, kterou na ochranu pražské obce vytvořil a oživil velký rabi Löw.

Petr Šimek

Únorová tajenka: 

DŘÍVE SE MU ŘÍKALO VELKÝ RYNEK

Výherci: 

Pavlína Zemanová, Stodůlky; Pavel Bartoň, Stodůlky; Jiří Půda, Velká Ohrada

Tajenku křížovky zašlete do 20. března 2024 na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová