Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Činnost jednotky

S příchodem nového roku se hasiči rozhodně nenudili. Hned na Silvestra vyjížděla jednotka celkem šestkrát, povětšinou k požáru. V lednu se pak členové výjezdové jednotky v rámci výcviku zúčastnili pravidelné stáže na HS-7 v Jinonicích. Zpestřením měsíce bylo, kromě tří výjezdů, na které hasiči vyjeli sami bez družstva Hasičského záchranného sboru, také cvičení u Hlavní báňské záchranné stanice v Praze. Během ledna a února byla jednotka přítomna u několika požárů nízkých budov a počet případů od začátku roku tak dosáhl až k číslu jedenáct. Hasiči budou zároveň součástí několika nadcházejících akcí, první z nich je oblíbená Bezpečná 13, konající se každý rok v dubnu. Následuje tradiční pálení čarodějnic a po něm červnový Dětský den. Na všech událostech bude možnost hasiče vidět osobně a popovídat si s nimi například o jejich práci. 

Vladimír Kos, SHD Stodůlky