Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtvrtý ročník Senior akademie Prahy 13

Městská část Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy pořádá již čtvrtou Senior akademii. Jedná se o cyklus 12 vzdělávacích přednášek zaměřených na prevenci kriminality. Akce je určena pro seniory a občany se zdravotním postižením s trvalým pobytem na území Prahy 13. Senior akademie se koná od 21. 2. do 7. 5. 2024 a skládá se z pravidelných středečních setkání (s výjimkou jednoho čtvrtka 14. 3. a dvou úterků 30. 4. a 7. 5.) konaných v obřadní síni radnice od 14 do 16 hod. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti starosty Davida Vodrážky, ředitele obvodního ředitelství Městské policie hl. m. Prahy Hynka Svobody a Lenky Hofmanové z Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy.

Občané, kterých se na Senior akademii přihlásilo téměř osmdesát, se na přednáškách mohou dozvědět užitečné informace z oblasti prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnosti, základů první pomoci, domácího násilí atp. Součástí Senior akademie je rovněž i návštěva Muzea Policie ČR, Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy a Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy. 

Senior akademie se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky. 

Lucie Steinerová