Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkování v Nových Butovicích za 50 korun na den

Parkovací dům v Petržílkově ulici nabízí 380 parkovacích míst. Za padesát korun na den zde může zaparkovat kdokoli a kdykoli. Parkovací objekt v ulici Petržílkova aktuálně nabízí parkování pro místní obyvatele ve formě stálého místa nebo jednodenního vjezdu. Zároveň také umožní řidičům odjinud odstavit zde své vozidlo a pohodlně pokračovat v cestě městskou hromadnou dopravou. Nový objekt nabízí 200 míst v rámci celoměstského systému záchytných parkovišť typu P+R a dalších 180 stání rezidentům. Oba provozy jsou navíc od sebe odděleny, rezidentská stání se nachází v podzemních podlažích, P+R naopak v těch nadzemních. Oproti původní parkovací ploše se tak kapacita navýšila více než třiapůlnásobně.

-red-