Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pootevřené dveře v Prosazu

Neziskovou organizaci Prosaz vám jistě nemusíme představovat, neboť již více než třicet let působí ve vašem okolí. Zvenčí její kanceláře mohou vypadat nenápadně. Možná okolo nich denně chodíte do práce či na nákup do nedalekého obchodního centra. Pokud byste však otevřeli dveře a zeptali se, čím se Prosaz zabývá, vychrlil by se na vás příval informací o jeho aktivitách, o lidech, kteří za ním stojí a v neposlední řadě o příbězích klientů. 

Organizace Prosaz stojí na několika hlavních pilířích, kterými jsou osobní asistence, pečovatelská služba se svou noční pohotovostí a domácí zdravotní péče a chráněná dílna. Všechny oblasti poskytovaných služeb pomáhají zdravotně postiženým, seniorům a chronicky nemocným. Všechny pilíře pomáhají klientům nejen fyzicky, ale zároveň poskytují podporu při zvládání samoty a izolace. 

V rámci osobní asistence je klientům poskytována služba v oblastech, ve kterých ji vzhledem ke svému postižení potřebují, a v rozsahu, který je pro ně nezbytný. V praxi to znamená nejen pomoc při zvládání základních potřeb v oblasti sebeobsluhy a hygieny, ale osobní asistent může také vzít vašeho kamaráda vozíčkáře na procházku nebo na výstavu, kam by se sám nedostal, nebo mu může asistovat třeba při vaření. Osobní asistent je pro klienty doslova „náhradní“ a pomocnou rukou či nohou. 

Pečovatelská služba je určena seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným, kteří vyžadují pomoc někoho jiného. Je užitečná nejen pro klienta samotného, ale také pro blízké osoby, kteří tuto péči z jakéhokoliv důvodu nezvládají. 

Noční pohotovostní služba je poskytována v hodinách, kdy jsou klienti často odkázáni jen sami na sebe a nutně potřebují neplánovanou akutní pomoc - např. při pádu. Případně může mít charakter pravidelných kratších činností, jakou je například polohování ve spánku. 

Domácí zdravotní péče může částečně nahradit hospitalizaci a je poskytována od sestřiček či bratrů, kteří splňují veškeré požadavky na samostatnou práci zdravotních sester bez odborného dohledu. Takoví pracovníci mohou aplikovat injekci, odebrat krev, podávat léky, převázat ránu či proleženinu a třeba také poskytnout ošetřovatelskou rehabilitaci nebo cvičení na lůžku. 

V neposlední řadě je třeba zmínit chráněnou dílnu, která na několika pracovištích poskytuje zaměstnání desítkám zdravotně postižených. Jejich rukodělné výrobky pak můžete vidět třeba na farmářských nebo sezonních trzích. Případně si je můžete zakoupit v prodejnách Pujmanova 1219, Praha 4 nebo Kodymova 2526, Praha 5. 

Za tímto výčtem činností se schovává práce celého týmu Prosaz. Ať se jedná o spolehlivé a zkušené asistenty, kteří o klienty pečují, nebo administrativní pracovníky, kteří den co den posouvají rozsah a úroveň služeb, které Prosaz nabízí. 

Pokud byste se s hlavními aktéry, kteří za činností Prosazu stojí, rádi seznámili nebo se jich doptali na vše, co vás zajímá, stačí vzít za kliku během Dne pootevřených dveří, který se bude konat 21. března v chráněné dílně Prosaz (adresa: Pujmanové 1219, Praha 4). Pro více informací sledujte náš web a naše sociální sítě Prosazu, tam vám nic neuteče! 

Naděžda Holečková